De rechtsbijstandverzekering in Corona-tijd

13 mei 2020 - Het Corona-virus houdt Nederland al enkele maanden in zijn greep èn houdt ook velen van ons thuis. Voor de één betekent “thuis” (tijdelijk) werkeloos op de bank, voor de ander betekent het digitaal vanuit huis werken. Dat neemt niet weg dat het voor velen een angstige en onzekere tijd is. Immers, de baan die tot voor kort zo zeker leek, kan opeens op de tocht komen te staan omdat de werkgever het financieel zwaar heeft. De maandelijkse huur die u als particulier of als mkb-er moet betalen, wordt opeens een probleem omdat de inkomsten wegvallen. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Meer rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten

Sinds de uitbraak van het Corona-virus nemen de aanvragen voor rechtsbijstandverzekeringen flink toe. Independer (bron: persbericht 9 april 2020 van Independer) signaleert een stijging van ongeveer 20% ten opzicht van het aantal afgesloten rechtsbijstandverzekeringen in februari 2020. Hierbij is met name een toenemende belangstelling voor de modules die dekking bieden voor werk en inkomen. Blijkbaar is de angst om ontslagen te worden tijdens de Corona-crisis een stuk groter geworden bij werknemers in loondienst, ondanks alle maatregelen die de overheid heeft getroffen om de loonkosten voor werkgevers te compenseren.

Meer beroep gedaan op rechtsbijstandverzekeringen

SRK sluit niet zelf de rechtsbijstandverzekeringen af, maar voert deze voor de Vereende en andere verzekeraars uit. De Vereende merkt wel een lichte stijging in het aantal rechtsbijstandsverzekeringen Maar wij kunnen dus niet zeggen of er een toename is van het aantal afgesloten verzekeringen. We kunnen wel wat zeggen over de meldingen. We constateren sinds de Corona-crisis geen grote toename in het aantal nieuwe meldingen. We zien wel een duidelijke verschuiving in het type meldingen.

Beduidend minder meldingen voor Team Verkeer en Letsel
Dat is natuurlijk goed te verklaren door de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is veel minder verkeer op de weg en daardoor zijn er ook minder aanrijdingen en letsel.

Beduidend meer meldingen voor Team Werk en Inkomen
Wij zien in toenemende mate dat particulieren zich melden, omdat zij dreigen hun baan te verliezen. Ook vanuit MKB-werkgevers zijn er veel vragen over de NOW-regeling.

Flinke toename in aantal meldingen voor Team Aankopen en Geld
Er komen veel vragen binnen vanuit de recreatieve hoek (annuleren van reizen, opzeggen abonnement sportschool etc.).

Lichte toename in aantal meldingen voor Team Huis en Wonen
Hierbij gaat het met name om kleine (horeca-) bedrijfjes die niet langer aan hun huurverplichting kunnen voldoen en hulp inroepen om huurverlaging, huuropschorting of huurkwijtschelding te bewerkstelligen.

Heeft het zin om in Corona-tijd alsnog een rechtsbijstandverzekering af te sluiten?

Heeft uw klant al een rechtsbijstandverzekering in het verleden afgesloten en krijgt uw klant nu een conflict door de Corona-crisis? Meld dan de zaak zonder meer aan. Uiteraard checken wij standaard of het aangemelde geschil binnen de polis van de rechtsbijstandverzekering valt en of hiervoor de juiste modules zijn meeverzekerd.

Heeft uw klant recent – ingegeven door de Corona-crisis – een rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan is niet elk geschil gedekt. Immers, conflicten die al bestonden vòòr het aangaan van de verzekering vallen normaliter niet onder de dekking. De Corona-crisis maakt dit niet anders. Belangrijk is dus dat het conflict nog niet speelde ten tijde van het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Heeft uw klant nu nog geen conflict, maar wilt uw klant door de onzekere situatie die de Corona-crisis veroorzaakt, een rechtsbijstandverzekering gaan afsluiten, dan is dat zeker aan te raden. Ontstaat het conflict vervolgens (vlak) na afsluitingsdatum, dan valt dat conflict wel degelijk onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Wel kan de wachttermijn in de polis nog een rol spelen. Let voor uw klant dus goed op bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering of een dergelijke wachttermijn van toepassing is of niet.

Wat is de meerwaarde van de rechtsbijstandverzekering in Corona-tijd?

Werkgevers, leveranciers, reisaanbieders etc beroepen zich in de Corona-crisis steeds meer op “onvoorziene omstandigheid”, “buitengewone omstandigheid” of “overmacht”. Betekent dit dat de rechtsbijstand-jurist nauwelijks nog enige meerwaarde voor de consument kan bieden?

De Corona-crisis veroorzaakt een unieke situatie die nog niet eerder is meegemaakt. Vanuit de politiek en verschillende organisaties wordt gepleit voor een welwillende opstelling van partijen over en weer om ontstane geschillen te beslechten.“  Vanuit die gedachte kan er door de rechtsbijstand-jurist nog veel invloed worden uitgeoefend bij een ontstaan conflict en een onwelwillende tegenpartij. Ook verweren als “overmacht” worden niet zomaar door een rechter gehonoreerd.

Heeft uw klant een probleem, al dan niet veroorzaakt door de Corona-crisis, meld uw zaak ten alle tijde aan. Binnen de grenzen van de polis, kunnen onze juristen uw klant zo goed mogelijk helpen!

 

Auteur 

Arno van Kooten, Advocaat en Teamleider Huis en Wonen bij SRK Rechtsbijstand

kader auteur SRK Arno van Kooten