Actueel

27 mei 2019 - Binnenkort gaat ‘onze Vereende’ live: het portaal voor intermediaire producten van de Vereende. In dit artikel bespreken we hoe de communicatie naar u en uw klant verloopt na de invoering van het nieuwe portaal.

Digitaal communiceren

Alle communicatie/output die u ontvangt na de lancering van het nieuwe portaal ziet er anders uit. De communicatie is aangepast aan onze huisstijl en overzichtelijker.

Geen post

Na de lancering van het nieuwe portaal versturen we geen stukken meer via de post naar assurantieadviseurs. Om de communicatie zo efficiënt mogelijk te maken, communiceren we alleen nog digitaal. U kunt alles in uw digitale omgeving bekijken.

Voor een aantal zaken ontvangt u nog wel e-mail van ons. Zo ontvangt u per e-mail de agentennota, rekening courant en overzicht van de herinneringen. Deze laatste e-mailen we u, zodat u in de gaten kunt houden of uw klanten op tijd betalen; zo niet, dan kunt u snel actie ondernemen naar uw klant.

Deze stukken kunt u uiteraard ook terugvinden in uw portaal.

Wanneer de eindklant direct aan de Vereende betaalt, communiceren we direct met de klant over bijvoorbeeld een herinnering, mutaties of prolongaties. U ontvangt hier geen kopie meer van. Natuurlijk kunt u wel alles terug vinden in uw digitale omgeving. Wanneer de klant heeft aangegeven niet digitaal te willen communiceren, ontvangt de klant de communicatie gewoon per post. Aangezien het fysiek versturen minder efficiënt is, willen we – samen met u – de klanten stimuleren te kiezen voor digitaal communiceren en een e-mail adres door te geven. U kunt, indien de klant toestemming geeft, dit zelf eenvoudig in uw portaal opgeven/aanpassen.

Wanneer de betaling via uw kantoor verloopt, dan ontvangt u uiteraard alle stukken via uw portaal. U kunt deze vervolgens doorsturen naar  uw klant.

Groene kaart

Een ander verschil is de groene kaart. De groene kaart wordt in het nieuwe portaal niet meer fysiek toegestuurd, maar standaard per e-mail verstuurd. Bij het aanvragen van een offerte kunt u als assurantieadviseur aanvinken dat uw klant wel een fysieke groene kaart wil ontvangen. Dat kan ook bij mutaties van een bestaande polis. Dan sturen wij de klant uiteraard een fysieke groene kaart per post.

Nieuwe rol assurantieadviseur

In het nieuwe portaal kunt u meer zelf doen, zoals mutaties opgeven of offertes aanvragen voor multi-objectaanvragen. Hiervoor hoeft u geen e-mail meer te sturen. Wij vragen u zich te houden aan deze efficiënte werkwijze.

Wanneer u vragen heeft of een persoonlijk advies wilt, kunt u ons natuurlijk bellen of e-mailen. Wanneer u ons e-mailt is het noodzakelijk dat u in de onderwerpsregel het betreffende offerte-/polis-/schade- of rekening courantnummer vermeldt. Dan worden de poststukken geautomatiseerd gekoppeld aan de desbetreffende dossiers, zodat de verwerking ervan sneller gaat.

We blijven de klant ook informeren dat hij voor al zijn vragen bij zijn of haar assurantieadviseur terecht kan. De aangewezen manier waarop u uw toegevoegde waarde kunt laten zien.

Mede door deze efficiëntere manier van communiceren, verwachten we snellere processen en samen met u een beter dienstverlening aan uw klant te realiseren.

Komende nieuwsbrieven tot de livegang houden we u op de hoogte van andere wijzigingen/verbeteringen in verband met introductie ‘onze Vereende’.