Directe Schadeafhandeling versus Verhaalsbijstanddekking

23-10-2017

Met de invoering van Directe Schadeafhandeling lijkt de toegevoegde waarde van de Verhaalsbijstanddekking een stuk minder te zijn geworden. Is dat zo? Wij zetten één en ander op een rijtje.

 

Keuze voor rechtshulp

Wanneer een klant zijn personenauto alleen wenst te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA), maar toch ook bij schade veroorzaakt door derden geholpen wil worden, kan een aanvullende dekking voor rechtshulp uitkomst bieden.

De Vereende biedt ook die mogelijkheid en kent twee varianten; de motorrijtuigenrechtsbijstand- dekking (MRD) en de Verhaalsbijstanddekking (VHB).
De MRD is de uitgebreide dekking waarin bijstand wordt verleend bij allerhande conflicten die verbonden zijn aan het verzekerde motorrijtuig. Denk aan juridische hulp bij verhaal van materiële- en letselschade, conflicten inzake de aankoop of reparatie van het motorrijtuig bij een erkende dealer.

De VHB van de Vereende biedt een beperktere dekking die alleen juridische hulp biedt om materiële schade te verhalen als het motorrijtuig beschadigd is door een ongeval of andere van buiten komende oorzaak (geen letselschade).

Bij beiden vindt de uitvoering van de rechtshulp plaats door een onafhankelijk rechtsbijstandskantoor; SRK rechtsbijstand.

Directe schadeafhandeling (DSA)

Voor ongevallen na 1 juli 2021 hebben verzekeraars afspraken gemaakt over de directe schade afhandeling. Hierdoor hebben klanten de mogelijkheid een WA schade ook bij hun eigen WA verzekeraar te melden en te laten behandelen. Dit is geen extra dekking maar een keuzemogelijkheid voor de klant.

Dit geldt wanneer er sprake is van:

  • een particulier verzekerde personenauto;
  • die in botsing komt met een motorrijtuig met een Nederlands kenteken;
  • waarvan verzekeraar ook is aangesloten bij DSA.

Vergelijking Directe schadeafhandeling met Verhaalsbijstanddekking van de Vereende

VHB DSA MRD
Verhaal materiële schade ja ja ja
Verhaal letselschade nee nee ja
Hulp door eigen verzekeraar nee ja nee
Hulp door medewerker rechtsbijstandskantoor ja nee ja
Hulp als verzekeraar niet is aangesloten bij DSA ja nee ja
Eigen verzekeraar betaalt en verhaalt nee ja nee
Uitkering pas nadat de schade verhaald is ja nee ja
Tegenpartij geen NL kenteken ja nee ja
Schade is niet veroorzaakt met een motorrijtuig ja nee ja
Tegenpartij is onverzekerd ja nee ja

Op het eerste oog lijken beide regelingen dezelfde dekking te bieden: verhaal van materiële schade.

Er bestaan echter verschillen tussen de directe schadeafhandeling door WA verzekeraars en rechtshulp op basis van de Verhaalsbijstanddekking waardoor deze dekking toch van pas kan komen of door een klant als wenselijk kan worden gezien.
Het overwegen waard bij het geven van advies!