Actueel

 

16 oktober 2019 - De Vereende volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de inzet van telematica om het Nederlandse wagenpark veiliger en zuiniger te laten rijden. Zelf deden we al eerder een pilot onder de naam Rijzeker, waarbij voor individuele klanten van de Vereende de nadruk lag op rijveiligheid. Regelmatig komen wij andere initiatieven tegen die wij graag bij u onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief staan wij stil bij Hello Mobility.

Dit voorjaar introduceerde Sparklab, het innovatielab van Nationale Nederlanden, Hello Mobility: een innovatieve dienst die de inzichten uit de meetapparatuur in de voertuigen combineert met persoonlijke coaching. Zo kunnen ondernemers met een wagenpark eenvoudig kosten besparen en duurzamer ondernemen.

Het distributielandschap verandert door consolidatie van marktpartijen. De kosten van verzekeringen drukken steeds meer het eindresultaat van ondernemers.  In sommige gevallen is er zelfs sprake van onverzekerbaarheid. Risicobeheer is een must.

Daarnaast zien we stijgende brandstof- en onderhoudskosten. Meer schade door toenemende drukte op de weg. Ondernemers met wagenparken worstelen met verschillende uitdagingen. “Daarom hebben we Hello Mobility ontwikkeld: een slimme methode om de resultaten van wagenparken te verbeteren”, vertelt Tom Rodenburg, mede-initiatiefnemer en coach bij Hello Mobility. 

Verbetertips

Hello Mobility werkt simpel. Rodenburg: “Ondernemers kunnen zich aanmelden via hun adviseur en onze website. Vervolgens komt er een coach langs om samen een verbeterplan op te stellen. Met meetapparatuur verzamelen we alle voertuigdata. De resultaten van deze metingen - denk aan rijgedrag, brandstofverbruik en schadefrequentie - maken we zichtbaar in één overkoepelend, online dashboard. De coach helpt de ondernemer vervolgens om deze resultaten structureel te analyseren en te vertalen naar concrete verbeterpunten en training voor de chauffeurs. Hello Mobility geeft dus inzicht in besparingskansen, verzilvert deze kansen en borgt deze in de onderneming.”

Unieke propositie

Hoe onderscheidend is Hello Mobility? “Het aanbieden van informatie uit meetapparatuur via een dashboard gebeurt al”, zegt Rodenburg. ”Maar die aanbieders zijn niet in staat om alle data te koppelen en te verrijken. Wij combineren dit totaalinzicht met persoonlijke coaching, dat is uniek. We gebruiken onze kennis van preventie, wagenparkbeheer en gedragsverandering om het wagenpark van de klant rendabel én verzekerbaar te houden.”

Hello Mobility is een zelfstandige dienst. Gebruikers hoeven dus geen klant van Nationale Nederlanden te zijn.

Sparklab

Met Hello Mobility willen we Nederland veiliger maken en een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. ”We hebben innovatie hoog in ons vaandel staan”, aldus Rodenburg. ”Sparklab combineert creativiteit met techniek en ontwikkelt zo innovatieve proposities en businessmodellen voor de wereld van morgen. Met Hello Mobility bieden we ondernemers een dienst aan waarmee zij op alle vlakken grip hebben op hun wagenpark. En hello Mobility biedt het intermediair ook een nieuwe mogelijkheid tot klantcontact.” 

Niet goed, geld terug

logo Hello mobilityTom: “We geloven zo in ons concept dat we de klant een garantie geven. We berekenen de mogelijke besparing op het gebied van brandstof en schadeverloop. Als we onze berekening niet binnen 12 maanden kunnen waarmaken, krijgt de klant zijn geld terug.”

www.hellomobility.nl