Hypothecair belangverzekering


18 oktober '23 - Als vangnetverzekeraar hebben wij een belangrijke en mooie rol in de verzekeringsmarkt. We houden ons bezig met het verzekeren van risico’s die in de markt niet of lastig te verzekeren zijn. Het onderwerp in dit artikel is hier een mooi voorbeeld van. Waar gaat het over? 

Een verzekeringsadviseur nam contact met ons op met de vraag of we een hypothecair belangverzekering aanbieden. Deze vraag stelde de adviseur ons omdat het kantoor diverse hypothecair belangverzekeringen in de boeken heeft en de betreffende verzekeraar met dit product gaat stoppen. Ook de lopende verzekeringen worden beëindigd per contractvervaldatum. De verzekeringsadviseur was de markt gaan verkennen, maar kwam er achter dat geen enkele verzekeraar meer de hypothecair belangverzekering aanbiedt. 

Ondanks wij dit product niet op de plank hadden liggen, zijn we toch gaan kijken in hoeverre wij mogelijkheden kunnen bieden. Hoe wij dit hebben gedaan zal ik later in het artikel toelichten maar eerst… Wat is ook alweer een hypothecair belangverzekering? Dit was immers de eerste vraag die ik mezelf stelde toen de verzekeringsadviseur mij die vraag stelde.

Wat is een hypothecair belangverzekering?

Voor het verstrekken van een hypotheek stelt de hypotheeknemer (geldverstrekker) als voorwaarde dat het woonhuis wordt verzekerd. Hierdoor wordt het risico afgedekt dat het onderpand door een schade (deels) verloren gaat en de hypotheeknemer hierdoor zijn zekerheid op de vordering verliest.

De hypothecair belangverzekering komt pas om de hoek kijken wanneer de hypotheekgever (woningeigenaar) geen verzekering wil afsluiten. Vaak heb je dan te maken met een Gemoedsbezwaarde. Een Gemoedsbezwaarde is iemand die uit geloof- of levensovertuiging geen verzekering wil afsluiten. Voor deze gevallen kan de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur een hypothecair belangverzekering afsluiten. Met deze verzekering kunnen de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur zelf het onderpand verzekeren tegen brand en storm waarmee zij hun vorderingen op de hypotheekgever veilig stellen.

Ondanks een gemoedsbezwaarde geen verzekering wil afsluiten, kunt u wel stellen dat voor deze doelgroep de hypothecair belangverzekering een noodzakelijk product is. Zonder dit product wordt het voor hen erg lastig een hypotheek af te sluiten. De verzekeringsovereenkomst wordt aangaan met de hypotheeknemer of de hypotheekadviseur. De uitkeringsgerechtigde is altijd de hypotheeknemer waardoor de gemoedsbezwaarde geen partij is in de verzekering.  

Stichting Gemoedsbezwaarden

Voordat wij gingen kijken naar verzekeringsmogelijkheden, hebben we eerst contact opgenomen met de Stichting Gemoedsbezwaarden. We waren benieuwd of zij dit probleem herkenden. Ook zij gaven aan dat het voor gemoedsbezwaarden steeds moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten. Zowel Rabobank als Klaverblad Verzekeringen stopten met het aanbieden van dit product waardoor gemoedsbezwaarden steeds vaker tegen problemen aanliepen bij het afsluiten van een hypotheek.  

De rol van de Vereende

De hierboven genoemde casus is een typisch voorbeeld waarmee wij toch voor een relatief kleine doelgroep vrij snel een oplossing hebben kunnen bieden. In de basis is het te verzekeren risico, het woonhuis, een object waar we een product voor hebben. De belangrijkste verschillen zijn de grondslag van het verzekerde bedrag en de uitkeringsgerechtigde. Door als basis de verzekeringsvoorwaarden van de gebouwenverzekering te nemen en dit aan te vullen met een clausuleblad waarin we het verzekerde bedrag en de uitkeringsgerechtigde specificeren, hadden we al snel het gewenste product te pakken. Uiteindelijk was het dus niet erg ingewikkeld om op korte termijn een nieuw product aan te bieden.

Langzaamaan krijgen wij de aanvragen binnen. Ook merken wij dat er steeds meer klanten en verzekeringsadviseurs zijn met vragen over dit product. Mocht u ook meer over dit product willen weten? Neem dan contact met ons op. Graag lichten wij toe wat wij voor uw klanten kunnen betekenen.

Tags