Iedereen veilig over straat

23 januari 2019 - De Vereende heeft samen met Veilig Verkeer Nederland een campagne opgezet om de verkeersveiligheid voor maaltijdbezorgers te verhogen en de schadelast bij de bezorgbrommers te verlagen. Rob Stomphorst, woordvoerder bij VVN, vraagt om aandacht voor de campagne, maar vertelt ook wat de meest onveilige wegen zijn en welke oplossingen hij verwacht.

Veilig Verkeer Nederland is een Non Governmental Organisation (NGO). We zijn een vereniging die bestaat uit 5.000 vrijwilligers, vertegenwoordigd in 200 lokale afdelingsbesturen, 12 districtsbesturen en uit 3.400 (vrijwillige) Verkeersouders die op 50% van de basisscholen actief zijn. De vrijwilligers zijn dus cruciaal voor onze organisatie. Onze missie is “Iedereen veilig over straat”. Dat is alleen te bereiken is wanneer we mensen betrokken maken en houden bij de verkeersveiligheid. Wij zetten ons primair in voor kwetsbare verkeersdeelnemers, met extra aandacht voor de veiligheid van kinderen.

 

De zekerheid waar de tijd om vraagt 

RobMet 80 jaar ervaring merken we dat elke levensfase weer vraagt om andere zekerheden. We richten ons daarom op 4 fases. Bij ouders met kinderen (0-12 jaar) doen we veel educatie via de basisscholen. Zo doen vrijwel alle leerlingen van groep 7 het VVN verkeersexamen. Deze theoretische en praktische toets is voor zo’n 200.000 leerlingen het moment naar zelfstandige verkeersdeelname. We proberen ouders ertoe te bewegen zich aan te melden als Verkeersouder. Onderzoek toont aan dat ouders op scholen waar een VVN verkeersouder actief is, een veiliger gevoel hebben over de verkeersituatie bij school. Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende campagne De scholen zijn weer begonnen. Voor de groep Jongeren (13-24 jaar) communiceren we over zaken als fietsverlichting en rijden zonder alcohol. Hiervoor werken we samen met het voortgezet onderwijs en jongerenorganisaties. We ondersteunen en faciliteren bewoners (25-65 jaar) bij het organiseren en uitvoeren van Buurtacties Veilig Verkeer. Senioren (65+ jaar) stimuleren we om hun kennis op te frissen en we bieden aanvullende praktijktrainingen aan.

 

VVN zoekt de samenwerking met partners

VVN werkt graag samen met partners in kennisdeling, co-creatie en branding van de merken om verkeersveiligheid dicht bij mensen te laten landen. Dat hebben we gedaan met het BOB-campagneteam (alcoholgebruik), Interpolis ( innovatieve verkeerseducatietool voor de basisschool met de naam WegwijsVR) en met de Vereende. Met de Vereende hebben we een campagne opgezet om de verkeersveiligheid voor maaltijdbezorgers te verhogen.

 

De campagne voor de maaltijdbezorgers

Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Weliswaar is er een trend naar minder doden waar te nemen, maar het risico op een dodelijk ongeval was tussen 2010 en 2014 voor brom- en snorfietsers 30 keer zo groot als voor automobilisten. Er vallen 46 doden per jaar in deze categorie en vele duizenden ernstig gewonden die nooit meer helemaal herstellen van het ernstige ongeluk dat zij hebben opgelopen (Bron: SWOV). Dit heeft te maken met een aantal factoren. Brommers en scooters worden vooral gebruikt door jongeren die op dit balansvoertuig risico’s nemen die verbonden zijn aan hun leeftijd. Zoals te hard rijden voor de situaties, geen voorrang geven en afgeleid zijn door bijvoorbeeld het gebruik van de telefoon. Daarnaast komt het voor dat horecaondernemingen extra druk leggen op het vlot uitvoeren van de bestelling. Wat ons betreft staat verkeersveiligheid altijd voorop. Daarom hebben we op basis van de ervaring van de Vereende met schades van maaltijdbezorgers samen vijf gouden regels voor maaltijdbezorgers opgesteld.

De campagne bestaat in de basis uit de vijf gouden regels voor maaltijdbezorgers die we via de gezamenlijke on en offlinekanalen van Vereende en VVN naar de doelgroepen Maaltijdbezorgers, Bezorgrestaurants en Pers communiceren. Een belangrijk onderdeel is het gebruik van een bekende YouTuber die de maaltijdbezorgers aanspreekt, Kalvijn. Met meer dan een miljoen volgers op YouTube en meer dan 700.000 volgers op Instagram rond de leeftijd van de maaltijdbezorgers weet hij de doelgroep goed te bereiken. De vijf gouden regels zijn door een Amsterdamse rapgroep vertaald in straattaal en op creatieve wijze verwerkt door YouTuber Kalvijn in een vlog op Instagram.

De meest onveilige wegen

De meeste verkeersellende vindt plaats op gemeentelijke wegen en op 80 km-wegen. De interacties zijn op deze wegen vele malen groter dan bijvoorbeeld op een snelweg. De samenwerking met gemeenten is voor VVN cruciaal om de onveiligheid op gemeentelijke wegen in te dammen.

De meeste verkeersveiligheidswinst is te boeken op het onder controle krijgen van de snelheid, het voorkomen van de ongewenste combinatie van alcohol en verkeer en het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname.

 

De oplossingen van de komende jaren die de verkeersveiligheid verhogen

De infrastructuur vraagt continue aandacht en de uitrol van een duurzaam veilige inrichting daarvan is van groot belang. De samenwerking met gemeenten en (lokale) overheden gebaseerd op een risicogestuurde aanpak is daarbij van cruciaal belang.

Maar het overgrote deel, ruim 90% van alle verkeersongevallen, komt direct voort uit menselijk falen. De meest onvoorspelbare factor in het verkeer is de mens zelf. Op technisch gebied wordt er veel uitgevonden wat kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Navigatie die alleen stilstaand kan worden aangezet, een keep your lane systeem dat seintjes geeft wanneer u over de strepen van de weg komt, intelligente snelheidsadaptie, zelfremmende auto’s, automatisch uitschakelen van notificaties op de smartphone tijdens het rijden. Maar als verkeersdeelnemer blijft u ondanks alle technische hulpmiddelen altijd zelf verantwoordelijk!

 

VVN hanteert in de bevordering van de verkeersveiligheid vijf E’s:
Education (Verkeerseducatie)
Engineering (Infrastructuur)
Enforcement (Handhaving)
Empowerment (Toerusting)
Encouragement (Aanmoediging)