Ook bij de Vereende verdwijnt de acceptgiro


22 maart '23 - Ongetwijfeld heeft u ook al de nodige berichtgeving gezien over het afschaffen van de acceptgiro. De banken in Nederland hebben het besluit genomen deze manier van betalen niet meer te ondersteunen. Dat betekent voor de Vereende dat wij klanten die nog via acceptgiro betaalden om zetten naar een andere betaalwijze en uiteraard dat wij betaling via acceptgiro voor nieuwe klanten niet meer als optie aanbieden.

Veranderingen

Vanaf april ontvangen uw klanten bij de eerstvolgende prolongatie of mutatie op een lopende polis die zij voorheen via acceptgiro betaalden een brief met een uitleg over de veranderingen in het betaalverkeer. Op de rekening staan nog exact dezelfde gegevens over de polis, maar de acceptgiro is vervangen door een betaalinstructie.

Wij geven daarin aan dat uw klant in het vervolg kan betalen via internetbankieren, een overschrijvingsformulier van de bank of via een automatisch incasso. Voor deze laatste betaalmethode verwijzen wij naar u, omdat omzetting naar een automatisch incasso via u plaatsvindt.

Vragen en opmerkingen

Ongetwijfeld leidt deze aanpassing tijdelijk tot extra vragen en opmerkingen rondom het betalen van de polissen. Binnen de Vereende hebben wij ons daarop voorbereid en wij gaan er vanuit dat u vanuit uw rol de overgang naar een betaalsituatie zonder acceptgiro adequaat begeleidt. Met name klanten met weinig of geen ervaring met internetbankieren vragen de komende periode ongetwijfeld om extra aandacht van u en ons. En het is uiteraard ongewenst dat kwetsbare klanten door een onvermijdelijke wijziging in de betaalsystematiek onnodig in de betaalproblemen komen.

Vervolg

De komende tijd kijken wij binnen de Vereende naar methodes om het betaalgemak voor uw klanten verder te vergroten. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is informeren wij u daar uiteraard over.

Tags