Overgang naar portaal ‘onze Vereende’ in volle gang

20 maart 2019 - In onze nieuwsbrief van 24 januari jongstleden hebben wij uitgebreid stilgestaan bij een belangrijke verbetering in onze samenwerking met u, die we de komende maanden doorvoeren. Over niet al te lange tijd gaan wij over naar onze nieuwe digitale omgeving onze Vereende. U kunt vanaf dat moment zelf veel meer regelen voor uw klanten, zonder directe tussenkomst van ons. Het is wel handig u hier op tijd op voor te bereiden. De belangrijkste vragen rondom de toegankelijkheid en de genomen veiligheidsmaatregelen bespreken wij hier.

Hoe komt u aan toegang tot onze Vereende?

Dat is erg eenvoudig. Iedereen die deze rechten nu heeft en beschikt over een nog geldig wachtwoord krijgt van ons automatisch een mail met alle relevante informatie. De afgelopen periode hebben wij achter de schermen onze bestanden volledig op orde gebracht.

Hoe weet ik of ik een nog geldig wachtwoord heb?

Wanneer u gewoon kunt inloggen in onze huidige online omgeving, is uw wachtwoord nog actief. Krijgt u hierbij de boodschap dat uw wachtwoord verlopen is, dan kunt u middels de knop ‘nieuw wachtwoord vergeten/verlopen’ uw wachtwoord resetten. Daarna heeft u weer de beschikking over een geldig wachtwoord. Mocht u dit onverhoopt vergeten, wij zetten iedereen over die de laatste 13 maanden een actief account heeft gehad naar de nieuwe omgeving. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging om uw account op deze nieuwe omgeving te activeren.

Wat moet ik doen wanneer ik twijfel of mijn wachtwoord nog actief is?

We willen uiteraard voorkomen dat u als samenwerkingspartner niet in onze Vereende kan werken. Wij gaan er vanuit dat het overgrote deel van de toekomstige gebruikers nog over een actief wachtwoord beschikt. U kunt nu, maar ook straks na lancering vanzelfsprekend uw toegang regelen door toegang bij ons aan te vragen.

Hoe werkt dat verder met meerdere gebruikers op een kantoor?

Alle bij ons bekende gebruikers met een actief wachtwoord worden door ons geconverteerd. Het kan zijn dat deze lijst geactualiseerd moet worden. Soms dienen er medewerkers toegevoegd te worden en soms moeten medewerkers verwijderd worden. Ook dat kunt u straks zelf regelen. De door u aangewezen beheerder kan accounts voor gebruikers aanmaken en verwijderen.

Hoe gaat dit regelen van meerdere gebruikers in zijn werk?

Indien er nu meerdere gebruikers bij ons geregistreerd staan, dan is er minimaal één van hen benoemd als gedelegeerd beheerder. Deze persoon of personen krijgt/krijgen straks een instructie waarmee hij of zij accounts toe kan voegen of verwijderen.

Kunnen wij in het vervolg zelf de gebruikers namens ons kantoor actualiseren?

Ja, dat is net als nu de bedoeling. Maar er zit natuurlijk wel een veiligheidsmechanisme in dit systeem. Als een gebruiker de afgelopen 13  maanden niet actief geweest is, dient een nieuw account aangemaakt te worden. Uw gedelegeerd beheerder kan zelf toegang geven aan de gewenste personen en dit zelf actueel houden zonder tussenkomst van de Vereende.

Hoe kan ik van 1 naar meerdere gebruikers op mijn kantoor?

Wanneer er nu maar één gebruiker op uw kantoor is, dan is deze persoon automatisch aangemaakt als gedelegeerd beheerder. Deze kan dan zelf gebruikers toevoegen.

Kunt u niet wachten?

Wij eigenlijk ook niet, maar dat zal toch nog even moeten. Zoals u ziet gaan veel zaken helemaal automatisch. Wij maken het u zo eenvoudig mogelijk en bovendien bent u veel meer dan nu in staat zelf de gewenste aanpassingen te realiseren.

 

Op dit moment testen wij het hele portaal uitgebreid. Pas wanneer het allemaal goed werkt, rollen wij het uit. In onze nieuwsbrieven blijven wij u op de hoogte houden van de actuele stand van zaken en wat u allemaal kunt doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is zeker verstandig al even te kijken hoe u de samenwerking met de Vereende op operationeel gebied heeft vormgegeven en hoe u dat in de toekomst georganiseerd wilt hebben. Dat maakt het werken met het nieuwe portaal straks alleen maar eenvoudiger.