schade tijdens airbnb

Het is inmiddels meer dan een trend; een huis huren of verhuren via (bijvoorbeeld) Airbnb. Iedereen kent wel iemand die zijn huis via Airbnb verhuurt. Maar, hoe zit het met schade die ontstaat tijdens de verhuurperiode? En hoe lang mag een huis in particulier bezit verhuurd worden? Heeft u een particuliere klant die bij de Vereende een inboedel en/of woonhuisverzekering heeft? Zij kunnen schade ontstaan tijdens verhuur bij de Vereende meeverzekeren zonder extra premie of extra eigen risico. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden.

Airbnb en de inboedel- en woonhuisverzekering van de Vereende

De zomer komt er weer aan en iedereen maakt zich op om op vakantie te gaan. Steeds meer mensen besluiten om in de vakantieperiode via (bijvoorbeeld) Airbnb een huis te huren of om het eigen huis te verhuren. Het verhuren van een eigen huis levert een leuke bijverdienste op. Een bijverdienste die snel kan verdampen als er tijdens de verhuur van de woning schade ontstaat. Want hoe zit het dan eigenlijk met de vergoeding? Kan de schade gewoon op de inboedel- en/of woonhuisverzekering geclaimd worden?

Standaard niet verzekerd

Op de inboedel en de woonhuisverzekering van de Vereende is, net als bij de meeste verzekeraars, schade die ontstaat tijdens verhuur van de woning niet standaard meeverzekerd. Wanneer een particulier zijn huis verhuurt, weet hij vaak niet dat dat door verzekeraars als een bedrijfsmatige activiteit wordt gezien. Dit kan bij melding van een schade tot teleurstelling en ontevredenheid leiden.

Omdat particuliere verhuur steeds vaker voorkomt, biedt de Vereende hier dekking voor aan. Het gaat om dekking voor schade die tijdens normaal gebruik van de woning ook gedekt zou zijn. Dus als er waterschade of brand ontstaat tijdens de verhuurperiode, dan is dit verzekerd. Gaat de televisie kapot of raakt deze beschadigd door verkeerd gebruik dan is dit niet gedekt.

Wat zijn de voorwaarden?

Particulieren die bij de Vereende een inboedel en/of woonhuisverzekering hebben en die tijdens de vakantie hun huis verhuren kunnen schade die ontstaat tijdens de verhuur meeverzekeren. Om dit mee te verzekeren moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • / Het moet gaan om incidentele verhuur (bijvoorbeeld via Airbnb);
  • / De verhuur mag maximaal 60 dagen per jaar plaatsvinden. Langer dan dat zien wij als commerciële/ bedrijfsmatige activiteit en zal daarom op een bedrijfsmatige verzekering moeten worden afgedekt;
  • / Het moet gaan om verhuur aan toeristen en dus niet aan seizoenarbeiders;
  • / Verzekerde moet elke verhuurperiode vooraf aan ons doorgeven, anders is er géén dekking.

Er geldt geen extra premie of extra eigen risico.

Heeft u klanten die tijdens de vakantie hun huis verhuren? Attendeer ze dan op de mogelijkheid om schade die ontstaat tijdens particuliere verhuur van de woning bij de Vereende mee te verzekeren. Zo voorkomt u achteraf teleurstelling bij uw klanten na een schademelding. Wilt u meer informatie over de aanvullende dekking? Neem dan contact met onze afdeling Klanten & Assurantieadviseurs via 070 - 3408 100.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×