Twee Vereende medewerkers maken carrièrestap


22 september 2021 - Talentvolle medewerkers kunnen doorgroeien bij de Vereende. Twee specialisten begonnen zeer recent in een nieuwe functie: Manon den Hartog liep dit voorjaar stage bij de Vereende en werd daarna aangenomen als jurist; Emel van der Niet-Sünbül begon twee jaar geleden als jurist en is sinds kort – opnieuw – advocaat. “We kunnen hier de tijd nemen om goed werk af te leveren.”

Emel en Manon staan assurantieadviseurs, makelaars en taxateurs met een BAVAM-polis bij die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten bij hun werkzaamheden.

Auteur Emel SunbulEmel legt uit: “De jurist krijgt alle dossiers onder zich vanaf het begin: de jurist doet de intake, de dekkingscontrole en uiteindelijk de (juridische) beoordeling van het dossier. Als partijen het onderling niet met elkaar eens worden en de tegenpartij besluit te procederen, dan komt het dossier (als sprake is van een verplichte procesvertegenwoordiging) bij de advocaat terecht.”

 

‘Dit is waar mijn hart ligt’

Emel had al zo’n vijftien jaar werkervaring als jurist en advocaat, toen ze een kleine twee jaar geleden startte bij de Vereende als jurist. “Het werk als jurist is leuk, maar ik miste toch de uitdaging van het procederen bij de rechtbank en bij het gerechtshof. Ik vind het heerlijk om zaken helemaal uit te pluizen, om een processtuk te schrijven en dan op te treden op de zitting.” Toen ze bij de Vereende de kans kreeg om zich opnieuw in te schrijven als advocaat, greep ze die dan ook met beide handen aan: “Dit is waar mijn hart ligt.”

Master Aansprakelijkheid en Verzekering

Manon den Hartog is recent afgestudeerd. Ze volgde de Master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit. “De Master Aansprakelijkheid en Verzekering is een zeer specialistische master op het terrein van het privaatrecht. Het onderwijs wordt gedoceerd door een klein en bevlogen team van docenten, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedere student. Tegelijkertijd konden we de opgedane kennis direct in de praktijk brengen door middel van masterclasses en stages.’’

Manons interesse voor aansprakelijkheid en verzekering werd gewekt in het tweede studiejaar bij het vak verbintenissenrecht. “Aansprakelijkheid en verzekering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en spreken erg tot de verbeelding. Daarnaast zijn de vraagstukken die in dit niche-gebied aan de orde komen uitdagend door de verscheidenheid aan zaken. Geen dossier is hetzelfde en dat maakt elke zaak uniek. Het is een specialistisch terrein waarbinnen je na de studie nog lang niet bent uitgeleerd.” 

Focus op kwaliteit

Emel werkt nu bijna twee jaar voor de Vereende. “Ik koos voor dit bedrijf vanwege de open sfeer en de focus op kwaliteit in de dienstverlening. De directie is bereid om te investeren in opleidingen en nascholing van medewerkers, zodat we ons werk goed kunnen doen. Veel andere bedrijven zeggen dat natuurlijk ook, maar bij de Vereende doen ze het echt. Ze hebben oog voor potentie, voor doorgroeimogelijkheden. Ze staan ook altijd open voor suggesties.

“Wat ik hier het afgelopen jaar geleerd heb is: doe je werk goed, behartig de belangen van de verzekerden op de juiste manier. Neem de tijd, zodat alles juridisch dik in orde is. De Vereende is niet de grootste verzekeraar, maar we proberen ons echt te onderscheiden in kwaliteit.”

auteur Manon den HartogManon kan dit alleen maar beamen. “Tijdens het inwerken staat de kwaliteit ook hoog in het vaandel. Ik denk dat het voor een beginnend jurist heel waardevol is om zijn of haar carrière te starten bij de Vereende. De werkervaring bij de Vereende biedt een goede basis voor de rest van je loopbaan. Daarbij hecht ik veel waarde aan de sfeer binnen een organisatie en was mijn stageperiode in maart de bevestiging dat de Vereende een fijne werkplek is.” 

Verschil tussen BAVAM-polis en andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Gevraagd naar waarin de BAVAM-polis zich onderscheidt van andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, zegt Manon: “In gevallen waarin een verzekerde nog niet aansprakelijk is gesteld kunnen wij hen desondanks voorzien van een advies. Hierdoor kan een aansprakelijkstelling wellicht worden voorkomen. Op die manier zijn zowel de verzekerde als zijn klant gebaat bij onze dienstverlening.” Emel: “Dat klopt. Wij staan financieel dienstverleners, makelaars en taxateurs ook bij in buitengerechtelijke procedures, zoals bij het KiFiD, de NVM en het NRVT. Dat doen wij uit serviceoverwegingen. Het is voor ons een package deal, om verzekerden vanaf het begin tot het eind te begeleiden.”

Tags