Veel belangstelling voor onze jaarverslagen

Jaarverslagen zijn normaal gesproken niet de best gelezen publicaties van een organisatie. Met name de vele pagina’s verplichte toelichting maken het al snel een dik boekwerk met weinig echte nieuwswaarde.

Bij de Vereende beseffen wij ons dat natuurlijk. De wet en de toezichthouders leggen ons op dit vlak natuurlijk de nodige verplichtingen op waar wij ons uiteraard aan houden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat iedereen die dit wil kennis kan nemen van onze cijfers, maar zeker ook van onze visie op de toekomst. Dus wij doen ons best onze jaarverslagen zo toegankelijk mogelijk te houden.

Het jaarverslag van het Waarborgfonds, onderdeel van de Vereende, is inmiddels gepubliceerd en kon gelukkig rekenen op veel belangstelling van de vakpers. Met name onze visie op de toekomst werd goed opgepakt, maar ook 1 van de achtergrond artikelen over doorrijdende 50-plussers (zie nieuwsbrief van 16 mei) werd veel gelezen.

Op 26 juni publiceren wij, via deze nieuwsbrief, het jaarverslag van de Vereende. Hierin naast de cijfers over 2017 uiteraard onze visie op de toekomst. Bovendien onder andere ook aandacht voor een onderzoek over ‘De zekerheid waar de tijd om vraagt’. Wij hopen ook dan weer op een grote belangstelling.

Overigens sneuvelen er sinds dit jaar ook geen bomen meer voor deze jaarverslagen. De jaarverslagen worden alleen nog maar digitaal gepubliceerd. Gedrukte exemplaren bestaan niet meer, maar belangstellenden kunt u uiteraard naar onze website verwijzen. Daarop zijn na de officiële publicatiedata de downloads te vinden.