Verklaring van VVN NLVVM en de Vereende

Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en de Vereende hebben begin 2019 overlegd en zijn gekomen tot de volgende gezamenlijke uitspraken: 

 • Alle partijen nemen de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers serieus en willen werken aan verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Alle partijen hebben al veel gedaan op het terrein van het waarborgen van de verkeersveiligheid. Bij de NLVVM-leden betreft dat onder meer:
  • Het inzetten van deugdelijke, goed onderhouden en verzekerde vervoersmiddelen
  • Hun bezorgers krijgt een uitgebreide (verkeers)training.
  • Grootste tijdswinst in de bezorging wordt behaald door een efficiënte bereiding van de maaltijden en minder door de snelheid in de bezorging naar de klant waardoor de druk op de bezorgers minder is.
  • NLVVM-leden betalen al hun bezorgers per uur uit en niet per bestelling hetgeen het verkeersgedrag ten goede komt.
  • Een andere verbetering die door de NLVVM is ingezet is de transitie van brandstof (brommers) naar elektrisch vervoer (fietsen). Dit is nog niet volledig doorgevoerd. Naast verkeersveiligheidsbevordering levert dit CO2-besparing op. Aan de andere kant levert de inzet van geruisloze vervoermiddelen verkeersgevaar op omdat andere weggebruikers deze niet aan horen komen. Dit aspect moet onderdeel zijn van de training op sociaal weggedrag.
 • De vijf gouden gedragsregels voor maaltijdbezorgers die VVN en de Vereende hebben opgesteld (zoals onder de gezamenlijke uitspraken vermeld) zijn belangrijk en de leden van de NLVVM zullen zich inspannen om deze regels bekend te maken en te houden bij hun bezorgers. Onder andere door actieve verspreiding van stickers en posters.
 • Het streven is dat iedere maaltijdbezorger die met bromfiets/scooter bezorgt, goed is getraind, bijvoorbeeld met de training ‘Risico Bromfiets’ die de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) speciaal voor dit doel heeft ontwikkeld. Alleen een bromfietsrijbewijs is niet voldoende; dat geldt zeer zeker ook voor bezitters van een autorijbewijs (geeft vrijstelling voor bromfietsrijbewijs en is vanaf 17 jaar te behalen).
 • Ook is het streven dat maaltijdbezorgers op (elektrische) fietsen goed worden getraind op sociaal weggedrag bestaande uit verkeersinzicht, gevaarherkenning en vaardigheid voordat er maaltijden worden bezorgd. De NLVVM stelt samen met VVN een lijst op met gewenste trainingsinhouden waar de leden uit kunnen kiezen om zodoende zorg te dragen voor goed getrainde bezorgers.
 • VVN, NLVVM en de Vereende zetten zich in om cijfers over schadefrequentie en gemiddelde schadelast van bezorgbrommers en elektrische bezorgfietsen te verzamelen en te delen ten behoeve van beleidsvorming
 • VVN, NLVVM en de Vereende roepen alle maaltijdbezorgers die geen lid zijn van NLVVM op om zich te houden aan bovenstaande uitgangspunten/afspraken.
 • VVN en de Vereende nodigen de NLVVM uit om deel te nemen aan de verkeersveiligheidscoalitie www.verkeersveiligheidscoalitie.nl/convenant, die bijdraagt aan het Strategisch plan Verkeersveiligheid 2020-2030 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De vijf gouden gedragsregels voor maaltijdbezorgers:

In Straattaal 

1.      Ik gass ‘m rustig en hou me aan de stiffe regels
2.      Ik ga niet te ham 
3.      Ik timer rustig bij ieder rood licht of zebrapad
4.      Ik leb of ijk niet naar me phonna tijdens het rijden
5.      Ik draag een helm en doe ‘m stav

In ABN

1.       Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels
2.       Ik houd me aan de maximum snelheid
3.       Ik stop voor een rood licht en een zebrapad
4.       Ik kijk niet op mijn telefoon en bel niet tijdens het rijden.
5.       Ik draag een helm en doe hem vast