Verzekeringsdekking draagplichtovereenkomst

15 mei 2019 - De thematiek omtrent de draagplichtovereenkomst zal u niet zijn ontgaan. Verschillende kanalen hebben hier inmiddels aandacht aan besteed. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden bij de BAVAM-polis van de Vereende.

Gewijzigde wetgeving
Financieel adviseurs moeten bij hun advisering rekening houden met de inhoud van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018. Hierbij hoort ook de mogelijkheid van het opstellen van een draagplichtovereenkomst. Deze overeenkomst wordt opgesteld om vermogens van samenwonenden of gehuwden onder huwelijkse voorwaarden fiscaal van elkaar te scheiden.

 

Het opstellen van een draagplichtovereenkomst heeft echter zowel fiscale als civiele aspecten. Er moet rekening worden gehouden met een combinatie van al deze aspecten. Dit maakt het een ingewikkelde materie.

 

Onduidelijkheid
Er heerste geruime tijd onzekerheid en onrust bij financieel adviseurs. Mochten zij nu zelf over dit onderwerp adviseren en de overeenkomst ook opstellen? Viel het wel onder de gebruikelijke werkzaamheden en onder de verzekeringsdekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Moesten zij (voor een gedeelte) verwijzen naar een notaris? 

BAVAM-polis
Het opstellen van een draagplichtovereenkomst behoort niet tot de standaard werkzaamheden die binnen de reikwijdte van de BAVAM-polis vallen. Een aansprakelijkstelling voor beroepsfouten die voortkomt uit het opstellen van deze overeenkomst valt dan ook buiten de standaard  verzekeringsdekking voor financieel adviseurs. Wel bieden wij de mogelijkheid deze werkzaamheden aanvullend mee te verzekeren.  Er wordt daarvoor een clausule op de polis geplaatst. De adviseur moet kunnen aantonen dat deze over de juiste kennis met betrekking tot draagplichtovereenkomsten beschikt. Inmiddels zijn er diverse opleidingsinstituten die hiervoor speciale opleidingen aanbieden.

 

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Voor de acceptatie worden er aanvullende vragen gesteld onder andere naar het gebruik van standaard documenten en de opleidingen en trainingen die de adviseur op dit gebied heeft gevolgd. Daarnaast moet de adviseur uiteraard over een actueel Wft-diploma beschikken.

 

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u dit aanvullend meeverzekeren? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 070-3408100 of via [email protected].