Wat betekent Prinsjesdag voor de schadeverzekeringsbranche


22 september 2021

Meer elektrische auto’s

Het kabinet verwacht dat er 77.000 extra emissievrije auto’s verkocht worden dan in het klimaatakkoord stond aangegeven over de periode 2022 tot 2025. Het kabinet blijft de aankoop van emissievrije auto’s stimuleren door extra geld vrij te maken voor subsidies om hiermee een emissievrije auto te kopen.

Bij emissievrije auto’s gaat het vooral om elektrische auto’s. De schades bij elektrische auto liggen over het algemeen hoger dan bij auto’s met een verbrandingsmotor. Een groei in elektrische auto’s kan daardoor voor verzekeraars een groei in klanten betekenen met een elektrische auto. Afgeleid daarvan kan dit zorgen voor een hogere schadepost.  

Betere toegang tot rechtsbijstand

In 2018 is het kabinet gestart met het vernieuwen van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2025 moeten de vernieuwingen zijn ingevoerd. Het stelsel moet meer makkelijke en snelle oplossingen bieden voor mensen met problemen. Hierdoor zouden zij minder snel rechtsbijstand nodig hebben.

Het nieuwe stelsel zit momenteel in de testfase tot eind 2022. Door corona zijn sommige tests pas later uitgevoerd dan dat de bedoeling was. Het kabinet verwacht eind 2022 alsnog klaar te kunnen zijn met de testfase.

Ook het Juridisch Loket moet uitgebreid zijn voor 1 januari 2025. Het Juridisch Loket helpt bij advies en met het doorverwijzen bij juridische problemen. Het Juridisch Loket is bedoeld voor personen die niet de mogelijkheid hebben voor bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering. Het moet gemakkelijker worden voor personen met problemen om naar het Juridisch Loket te gaan. 

Bedrijvenschade coronarellen

Door de coronarellen van eind januari 2020 hebben meerdere bedrijven schade opgelopen. Het kabinet heeft de regeling bedrijvenschade coronarellen voor deze groep ondernemers opgezet. Deze ondernemers kunnen een vergoeding vragen voor de schade die niet door een verzekeraar wordt vergoed.

Verlopen rijbewijzen en APK´s

Het kabinet is minder streng geweest op de handhaving bij verlopen rijbewijzen en APK-keuringen in de periode van 16 maart 2020 tot 1 juli 2020. Sinds 1 juli 2020 is de handhaving op APK-keuringen weer hetzelfde als voor 16 maart 2020. Hetzelfde geldt voor de handhaving op rijbewijzen sinds 1 juni 2021.

Regeling tegemoetkoming schade 2021

Het kabinet heeft een vergoeding opgesteld vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De vergoeding is bedoeld voor inwoners en bedrijven in Limburg die waterschade hebben door de regenval en overstromingen. Deze vergoeding is alleen voor schade die:

  • niet redelijk verzekerbaar is,
  • niet verhaalbaar is; en
  • niet vermijdbaar is.

Actieplan verkeersveiligheid

Het kabinet is bezig met het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid. Hierbij besteedt het kabinet extra aandacht aan de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Uit de ongevallencijfers van de politie komt namelijk naar voren dat kwetsbare verkeersdeelnemers tijdens de coronaperiode meer kans hebben op een ongeval. Dit komt onder meer, omdat bestuurders harder zijn gaan rijden in bewoond gebied doordat de wegen rustiger waren. Ook de toename aan buitenspelendekinderen zorgde voor meer ongevallen.

Garantieregeling aardwarmte

Het kabinet laat de garantieregeling aardwarmte doorlopen in 2022. Momenteel bestaat namelijk nog geen goede particuliere verzekering om de risico’s van een aardwarmteboring af te dekken. De overheid dekt deze risico’s gedeeltelijk af met deze garantieregeling als een aardwarmteboring mislukt.

Asbest

Het kabinet zet het samenwerkingsverband ‘Aanpak van asbestdaken’ in 2022 door. Dit samenwerkingsverband ziet toe op de verwijdering van asbestdaken. Ook stimuleert het kabinet duurzame technieken voor het verwijderen van asbest.

Het kabinet verwacht dat de uitkering aan asbestslachtoffers vanuit de Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) voor de aankomende jaren hetzelfde blijft. Het maakt hierbij niet uit dat het sinds 1993 al verboden is om met asbest te werken. De gevolgen worden namelijk vaak pas zichtbaar na tientallen jaren. De tegemoetkoming is bedoeld voor personen, waarbij maligne mesothelioom of asbestose is vastgesteld door hun werk of het werk van een huisgenoot. De toenmalige werkgever is voor deze schade aansprakelijk. De TAS is bedoeld als voorschot op de vergoeding vanuit de werkgever.

Tags