Wat schuift het?

1 mei 2019 - Een belangrijke wijziging van het nieuwe portaal van de Vereende, onze Vereende, is de komst van een provisieschuif. Met deze schuif kunnen assurantieadviseurs zelf de provisie aanpassen die zij rekenen voor hun diensten bij het afsluiten en onderhouden van een verzekering.

Waarom een provisieschuif

Een assurantieadviseur wil zijn klanten de best mogelijke advisering en bemiddeling bieden waarbij de belangen van zijn klant centraal staan. Dat is ook wat vanuit de zorgplicht van de assurantieadviseur verlangd wordt. De provisieschuif kan als extra middel dienen voor de assurantieadviseur om zijn klant dit te kunnen bieden. Wanneer hij (of zij) vindt of merkt dat de premie te hoog is, kan de adviseur met de provisieschuif zelf de provisie verlagen en een bijdrage leveren aan het verlagen van de premie voor de klant

Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “Met de provisieschuif bieden we onze assurantieadviseurs de mogelijkheid om flexibiliteit in hun dienstverlening in te bouwen. Zij kunnen hun diensten dan nog beter aanpassen aan de behoeften van hun klanten en onze verzekeringsnemers. Ik ben erg benieuwd hoe vaak de provisieschuif gebruikt gaat worden.”

De Vereende wil graag maatwerk bieden. Aan verzekeringnemers door oplossingen te bieden voor risico’s die de markt niet dekt. En aan adviseurs door een flexibiliteit te bieden waarmee de adviseurs klanten een extra dienst kunnen bewijzen en zich kunnen onderscheiden van eventuele concurrenten. Incidentele aanpassing van de provisie was tot nu toe alleen mogelijk via uw contactpersoon bij de Vereende, maar met de introductie van deze schuif kunt u hier zelfstandig mee aan de slag.

De visie van de Vereende

In 2018 zijn onder andere door de toenemende schadelast de premies tot ruim 40% verhoogd. Dit heeft automatisch ook geleid tot ruim 40% hogere provisies, zonder dat de assurantieadviseur daar in de meeste gevallen meer werk aan heeft gehad. Samen met de behoefte aan flexibiliteit en transparantie heeft dit gezorgd voor de ontwikkeling van de provisieschuif. Sommige trajecten duren korter en zijn minder arbeidsintensief voor assurantieadviseurs dan andere trajecten. Voor de kortere trajecten zou ook een lagere provisie gerekend kunnen worden. Met deze provisieschuif willen we aan de assurantieadviseurs die mogelijkheid bieden.

Het initiatief om de provisie te verlagen ligt volledig bij de adviseur. De Vereende zal het gebruik van de schuif natuurlijk met interesse volgen en bekijken wat een mogelijk vervolg zal zijn.

Hoe werkt de schuif

De provisieschuif zal bij de lancering van het nieuwe portaal, onze Vereende, in gebruik worden genomen. Bij de lancering staat de schuif standaard op het nu geldende maximum provisiepercentage. Dat is de huidige standaardprovisie: 

  • 20% op motorrijtuig- en aansprakelijkheidsverzekeringen;
  • 15% op brand zakelijk;
  • 10% op brand overig, rechtsbijstand en overige verzekeringen.

Per individuele klant en per individuele verzekering kan de assurantieadviseur de provisie aanpassen door de provisieschuif naar beneden te verplaatsen.