Wijzigingen bij SRK rechtsbijstand

12 juni 2019 - Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving in de media over Stichting SRK Rechtsbijstand (SRK) gevolgd en gehoord dat het bedrijf wordt opgesplitst. Vanaf 1 juli gaat SRK voor de uitvoering van de rechtsbijstandsverzekeringen in een afgeslankte vorm verder. Dit in verband met het vertrek van twee verzekeraars waar zij de rechtsbijstand voor verzorgden.

Wij werken al jaren naar tevredenheid met SRK samen en hebben er vertrouwen in dat zij de uitvoering van de rechtsbijstandsverzekeringen, als onafhankelijke juridische dienstverlener, op dezelfde professionele wijze zullen blijven continueren. Onze rechtsbijstandverzekeringen blijven wij daarom ook na 1 juli bij SRK onderbrengen.

Lopende dossiers
Dossiers die reeds bij SRK in behandeling zijn, blijven dat ook. In de gevallen dat de afhandeling wordt overgedragen naar een andere behandelaar (van SRK) zal de klant hierover voor 1 juli door SRK geïnformeerd worden.

Melden van een conflict
De wijze van melden van een conflict en het stellen van adviesvragen blijft na 1 juli ongewijzigd. Tevens blijft de verzekeringsdekking gelijk. Ook zullen de premie en het polisnummer niet wijzigen naar aanleiding van de aanpassingen binnen SRK.

 

Tot 1 juli 2019 dient de klant het verzoek tot rechtsbijstand in bij Stichting SRK Rechtsbijstand. Dit kan per e-mail via [email protected] of telefonisch op 079 344 81 81.

 

Vanaf 1 juli wordt dat:

Nieuwe meldingen kunnen vanaf 1 juli naar [email protected] of telefonisch via 088 - 0188 500.

 

SRK Rechtsbijstand BV

Oude Middenweg 17

2491 AC DEN HAAG

 

Meer informatie is te vinden op de website van SRK rechtsbijstand.