Zwaardere eisen nationaal regime

15 mei 2019 - Op 3 januari 2018 is de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFiD II) in werking getreden. Hierin worden ook zwaardere eisen gesteld aan dienstverlening met betrekking tot beleggingen. Dit heeft gevolgen voor werkzaamheden die vallen onder het nationaal regime.

 

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft vrijstellingen af om werkzaamheden te mogen verrichten onder het nationaal regime. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de AFM www.afm.nl/nationaalregime. Met zo’n vrijstelling is het als financieel adviseur toegestaan om, zonder vergunning als beleggingsinstelling, te adviseren in beleggingsfondsen. De AFM heeft de adviseurs met deze vrijstelling een brief gestuurd met daarin een opsomming van de verzwaarde eisen vanuit MiFiD II. Wanneer een adviseur niet aan deze zwaardere eisen wil of kan voldoen, wordt deze door de AFM verzocht de vrijstelling voor nationaal regime in te laten intrekken.

We merken dat deze brief voor verwarring heeft gezorgd. Adfiz heeft inmiddels een artikel met veel gestelde vragen omtrent dit onderwerp geplaatst. https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/de-meest-gestelde-vragen-rondom-de-aanpassing-van-het-nationaal-regime/. Zij raden adviseurs aan zich niet overhaast uit te laten schrijven en goed te bekijken wat de consequenties van de uitschrijving zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAVAM-Polis

Heeft u een BAVAM-Polis met een dekking voor nationaal regime? Dan is er alleen dekking als er een nationaal regime vrijstelling is afgegeven door de AFM. De inhoud van deze dekking wijzigt niet.

 

Besluit u deze vrijstelling in te trekken, dan bent u verplicht dit door te geven aan de Vereende. Dat kan via [email protected]

of via 070-3408 100. De aanvullende verzekering wordt dan van de polis gehaald en er is geen dekking meer voor beroepsfouten met betrekking tot nationaal regime.