Brand en inboedel verzekering

Of u nu in een hoekhuis of een luxe appartement woont; elke woning moet veiligheid, comfort en woongenot bieden. Dat heeft u natuurlijk voor een belangrijk deel zelf in de hand. Door goed onderhoud, af en toe een likje verf en een inrichting die bij u past. Maar wat als dit kostbare bezit wordt beschadigd? Door brand, inbraak, of storm? Geen leuke gedachte. Maar het kan gebeuren. En dan?

 

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel 

Niemand wil natuurlijk schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of diefstal aan het eigen woonhuis. Of aan de inboedel die zich daarin bevindt. Doet zich zo’n nare situatie dan toch voor, dan is een goede verzekering noodzakelijk. Zo kan de schade niet nog groter worden dan hij al is.

Voor wie is de brandverzekering woonhuis en inboedel van de Vereende?

De Vereende is een bijzondere verzekeraar voor bijzondere risico's. Zo kan iedereen, die geen inboedel- of woonhuisverzekering bij een andere verzekeraar kan sluiten, in aanmerking komen voor een verzekering van de Vereende.

Óók wanneer u:

 • in korte tijd veel schade heeft gehad;
 • uw premies niet heeft betaald;
 • fraude heeft gepleegd;
 • een strafrechtelijk verleden heeft

Over het algemeen geldt dat als een andere verzekeraar het risico te ‘groot of te zwaar' vindt, de Vereende graag op zoek gaat naar een verzekeringsmogelijkheid. Meer weten? Mail ons uw vraag en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

 

Bijzonderheden inboedelverzekering

De inboedel van een woonhuis kan onder andere verzekerd worden tegen brand, storm, blikseminslag, diefstal, vandalisme en neerslag.

De inboedelverzekering van de Vereende kent de volgende bijzonderheden:

 • Vaststelling van de schade aan de inboedel op basis van nieuwwaarde;
 • Kostbaarheden  en lijfsieraden zijn verzekerd tot € 1.500,- per gebeurtenis;
 • Audio-, audiovisuele- en computerapparatuur is tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis verzekerd;
 • Kunst, antiek en verzamelingen zijn tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis meeverzekerd;

  Voor alle hierboven genoemde maximale bedragen geldt dat er wel een hoger bedrag meeverzekerd kan worden. U moet dit dan apart aan ons opgeven.

 • Diefstalschade of schade als gevolg van een poging tot diefstal is verzekerd na wederrechtelijk binnendringen. Er geldt dan een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Wordt inboedel uit een bijgebouw of schuur gestolen? Dan vergoeden wij maximaal € 500,-. Er moeten dan wel sporen van (in)braak zijn aan het bijgebouw of de schuur.
 • Geld en geldwaardig papier valt niet onder de verzekeringsdekking, evenmin als schroei, zeng- en smeltschaden. Ook schade als gevolg van langzaam inwerkend vocht als gevolg van onvoldoende onderhoud is niet gedekt;
 • Diefstal van de inboedel die zich buitenshuis bevindt, valt niet onder de verzekering.
 • We hanteren een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.
 • We vergoeden maximaal het bedrag dat op de polis staat. We gaan uit van de nieuwwaarde. Of er is sprake van garantie tegen onderverzekering. Dan staat er geen bedrag op de polis. Dan gelden alleen de maximum bedragen voor de bijzondere bezittingen. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vind je hieronder.
Afschrijvingtabel Opstalverzekering voor een recreatiewoning

Garantie tegen onderverzekering (inboedels)

Voor standaard inboedels van particulieren in een normale woonsituatie geldt dat er gekozen kan worden voor garantie tegen onderverzekering. U krijgt dan een polis zonder verzekerd bedrag. Wel gelden de maximum verzekerd bedragen voor de bijzondere bezittingen die eerder werden genoemd.

U kunt ook kiezen voor een polis zonder garantie tegen onderverzekering. Dan moet u aan ons de nieuwwaarde van de inboedel opgeven. Deze waarde vermelden wij dan op de polis.

 

Bijzonderheden woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering biedt o.a. dekking voor schade als gevolg van inbraak of poging daartoe, brand en brandblussing, breuk van ruiten, blikseminslag, diefstal, neerslag, vandalisme en storm. Voor de woonhuisverzekering gelden de volgende bijzonderheden:

 • Glasschade is meeverzekerd, geëtst en gegraveerd glas tot € 500;
 • We hanteren een eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Duurzaam schadeherstel

Duurzaam schadeherstel betekent dat u ervoor kunt kiezen om schades die hersteld kunnen worden, te laten herstellen in plaats van te laten vervangen. Schades die niet meer hersteld kunnen worden, worden natuurlijk vervangen. Hiervoor maken wij gebruik van een netwerk van betrouwbare schadeherstelbedrijven. Deze bedrijven hebben allemaal het GroenGedaan certificaat en leveren kwalitatief werk op een aantoonbaar duurzame manier.

Lees meer over Duurzaam schadeherstel

Verzekeringskaart

Woonhuisverzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

 

 

Inboedelverzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

 

 

Recreatiewoningverzekering

verzekeringskaart-button kopie

Verzekering afsluiten?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv. 1111AA)