Brand en inboedel verzekering

Brand

Of u nu in een hoekhuis of een luxe appartement woont; elke woning moet veiligheid, comfort en woongenot bieden. Dat heeft u natuurlijk voor een belangrijk deel zelf in de hand. Door goed onderhoud, af en toe een likje verf en een inrichting die bij u past. Maar wat als dit kostbare bezit wordt beschadigd? Door brand, inbraak, of storm? Geen leuke gedachte. Maar het kan gebeuren. En dan?

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel
Niemand wil natuurlijk schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of diefstal aan het eigen woonhuis. Of aan de inboedel die zich daarin bevindt. Doet zich zo’n nare situatie dan toch voor, dan is een goede verzekering noodzakelijk. Zo kan de schade niet nog groter worden dan hij al is.

Voor wie is de brandverzekering woonhuis en inboedel van de Vereende?
De Vereende is een bijzondere verzekeraar voor bijzondere risico's. Zo kan iedereen, die geen inboedel- of woonhuisverzekering bij een andere verzekeraar kan sluiten, in aanmerking komen voor een verzekering van de Vereende.
Óók wanneer u:

• in korte tijd veel schade heeft gehad;
• zijn of haar premies niet heeft betaald;
• fraude heeft gepleegd;
• een strafrechtelijk verleden heeft

Over het algemeen geldt dat als een andere verzekeraar het risico te ‘groot of te zwaar' vindt, de Vereende graag op zoek gaat naar een verzekeringsmogelijkheid. Meer weten? Mail ons uw vraag en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Bijzonderheden inboedelverzekering
De inboedel van een woonhuis kan onder andere verzekerd worden tegen brand, storm, blikseminslag, diefstal, vandalisme en neerslag.
De inboedelverzekering van de Vereende kent de volgende bijzonderheden:

• jaarlijks wordt het verzekerd bedrag verhoogd of verlaagd op basis van het laatst berekende indexcijfer voor woninginboedels van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De premie wordt evenredig hiermee verhoogd of verlaagd;
• vaststelling van de schade aan de inboedel op basis van nieuwwaarde;
• kostbaarheden, porseleinen voorwerpen en lijfsieraden zijn verzekerd tot € 1.500,- per gebeurtenis;
• audio-, audiovisuele- en computerapparatuur is tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis verzekerd;
• diefstalschade of schade als gevolg van een poging tot diefstal is alleen verzekerd na sporen van (in-)braak, er geldt dan een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Wordt inboedel uit een bijgebouw of schuur gestolen? Dan vergoeden wij maximaal € 500,-;
• geld en geldwaardig papier valt niet onder de verzekeringsdekking, evenmin als schroei, zeng- en smeltschaden. Ook schade als gevolg van langzaam inwerkend vocht als gevolg van onvoldoende onderhoud is niet gedekt;
• diefstal van de inboedel die zich buitenshuis bevindt, valt niet onder de verzekering.

Garantie tegen onderverzekering (inboedels)
Maakt u gebruik van de Vereende inboedelwaardemeter? En stuurt u deze volledig ingevuld naar ons retour? Dan passen wij het verzekerde bedrag op uw polis aan naar de uitkomst van de inboedelwaardemeter. U bent dan voor het juiste bedrag verzekerd. Er geldt dan gedurende 5 jaar een garantie tegen onderverzekering op uw polis.

 

Woonhuisverzekeringskaart:

verzekeringskaart-button

Wij vragen u een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen:

• na het aflopen van de periode van 5 jaar waarin de garantie geldt;
• nadat u verhuisd bent;
• na het melden van een schade;
• nadat u ons heeft laten weten dat de samenstelling van de inboedel of uw gezin is gewijzigd.

U kunt zelf op elk gewenst moment een nieuwe inboedelwaardemeter invullen en naar ons toesturen. Wij passen dan het verzekerde bedrag aan.

Er gelden beperkingen ten aanzien van de oppervlakte van het huis en uw inkomen.
Bijzonderheden woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering biedt o.a. dekking voor schade als gevolg van inbraak of poging daartoe, brand en brandblussing, breuk van ruiten, blikseminslag, diefstal, neerslag, vandalisme en storm. Voor de woonhuisverzekering gelden de volgende bijzonderheden:

• glasschade is meeverzekerd, geëtst en gegraveerd glas tot € 500;
• er geldt een eigen risico voor stormschade van € 250 per gebeurtenis.

Garantie tegen onderverzekering (woonhuis)
Ook voor uw woonhuisverzekering kunt u het verzekerde bedrag vaststellen met de Vereende herbouwwaardemeter. Juist gebruik hiervan leidt tot vaststelling van de juiste verzekerde waarde, garantie tegen onderverzekering gedurende 5 jaar en indexering van het verzekerde bedrag.

Unieke bonusregeling 
Op zowel de inboedel- als de woonhuisverzekering is een unieke bonusregeling van toepassing, waardoor u een korting op de verzekeringspremie kunt opbouwen. Deze korting kan, na een schadevrije periode, oplopen tot wel 30%.

 

Inboedelverzekeringskaart:

verzekeringskaart-button

 

Inventaris-/Goederenverzekering

verzekeringskaart-button kopie

 

Recreatiewoningverzekering

verzekeringskaart-button kopie

Afschrijvingtabel

Verzekering afsluiten?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv. 1111AA)