Gebouwenverzekering voor bedrijven

Een Gebouwenverzekering voor bedrijven dekt natuurlijk de schade aan een gebouw bij brand, en meestal ook schade door storm. In veel gevallen is een uitgebreidere dekking mogelijk. Dan is bijvoorbeeld ook schade door leidingbreuk, inbraak of neerslag meeverzekerd.

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u uw bedrijfsgebouw niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Uw vorige verzekeraar heeft uw polis bijvoorbeeld beëindigd (royement) vanwege wanbetaling of vanwege het schadeverleden. Wellicht heeft u als eigenaar een strafrechtelijk verleden, of heeft u ooit fraude gepleegd. Of het soort bedrijf is moeilijk te verzekeren bij andere verzekeraars.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Verzekerden

De verzekerde op de Gebouwenverzekering voor bedrijven is de verzekeringnemer (de eigenaar van het gebouw).

Dekking

De hoofddekking van de Gebouwenverzekering voor bedrijven is opstaldekking. U kunt deze dekking in veel gevallen uitbreiden met glasdekking en dekking voor opruimingskosten. Bespreek de voordelen van deze dekkingen goed met uw assurantieadviseur.

Premie

Omdat de Gebouwenverzekering voor Bedrijven een bedrijfsmatige verzekering is, wordt de aanvraag handmatig beoordeeld. Op basis van de handmatige beoordeling worden de premie en voorwaarden vastgesteld. Meestal is een risico-inspectie van het te verzekeren gebouw noodzakelijk. De kosten hiervan zijn voor de kandidaat-verzekeringnemer.

Indien noodzakelijk, kunnen op basis van de beoordeling van de aanvraag clausules opgenomen worden of een afwijkend eigen risico worden gehanteerd. Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor dit product geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 1.000,- per schadegebeurtenis (dit wordt bij schade ingehouden op de uitkering). Het kan voorkomen dat wij een hoger eigen risico noodzakelijk achten, afhankelijk van het risico. Bijvoorbeeld bij een groter brandrisico vanwege het soort bedrijfsactiviteiten of de bouwaard van de gebouwen. Bij leegstand geldt er standaard een eigen risico van € 10.000,-.

Het eigen risico op uw verzekering kunt u terugvinden op uw polisblad.

Bijzonderheden | Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt opgegeven door u (de klant). Er moet uitgegaan worden van de herbouwwaarde van het verzekerde pand. Als de herbouwwaarde niet goed is opgegeven door u, kan er sprake zijn van onderverzekering. De spelregels bij onderverzekering zijn uitgelegd in de polisvoorwaarden. Neemt u de polisvoorwaarden daarom goed door en laat u hierover ook adviseren door uw assurantieadviseur.

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het indienen van de schade bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schade verder met u afwikkelen.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

Verzekering afsluiten?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

*De BAVAM-polis kunt u direct bij ons afsluiten.

Voor de assurantieadviseur

De Gebouwenverzekering voor bedrijven kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen door middel van het invullen van een online aanvraagformulier. Bij de Vereende worden zakelijke brandrisico’s na ontvangst van het aanvraagformulier altijd handmatig beoordeeld door een van onze acceptanten.

Wilt uw klant een Gebouwenverzekering voor bedrijven, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.