Oversluiten en AOV

Eén belangrijke consequentie van het oversluiten zagen Karelsen én Hanssen over het hoofd en die zou verstrekkende gevolgen hebben. Wat ze niet zagen was het feit dat aan de lopende hypotheek een woonlastenverzekering was gekoppeld, die dekking tegen arbeidsongeschiktheid bood. De bijzondere situatie deed zich voor dat die verzekering al gedurende enige tijd een uitkering gaf.

AOV

Hanssen wees Karelsen daar niet op en het moet gezegd, Karelsen vroeg Hanssen ook niet naar een eventuele aan de hypotheek gekoppelde aov-verzekering. Laat staan dat Karelsen informeerde naar een verzekering die een uitkering gaf. De polisvoorwaarden van de woonlastenverzekering bepaalden dat de verzekering én een eventuele uitkering zouden worden beëindigd in geval van oversluiten van de hypotheek.

Gevolgen

Zo gebeurde het dat de uitkering daadwerkelijk werd stopgezet toen de hypotheek werd overgesloten. Voor de verzekeraar was het over en sluiten. Voor Hanssen was de zaak daarmee niet afgedaan. Hij was van mening dat Karelsen de gekoppelde verzekering en de uitkering in zijn advies had moeten betrekken. Het laat zich raden dat Hanssen Karelsen aansprakelijk stelde voor het verlies van de uitkeringen.

Advies

In een geval als hier beschreven, zijn wij van mening dat de bemiddelaar aandacht had moeten besteden aan de vraag of er gekoppelde verzekeringen waren, of er een uitkering liep en wat de gevolgen van het oversluiten voor verzekering en uitkering zouden zijn. Ook als er geen uitkering zou hebben gelopen, zou Hanssen immers de vraag moeten worden voorgelegd of hij in de nieuwe situatie weer een woonlastenverzekering wilde sluiten.

Anderzijds vinden wij wel dat Pieter Hanssen Ton Karelsen had moeten wijzen op de ingegane uitkering. Hanssen wist als geen ander dat er een uitkering liep en hij had Karelsen kunnen vragen wat de gevolgen van oversluiten zouden zijn. Karelsen zou dat dan hebben kunnen uitzoeken en dan zou hij hebben geadviseerd niet over te sluiten. Het hele probleem had voorkomen kunnen worden door in het oversluitadvies álle mogelijke consequenties te betrekken. Het devies moet dan ook zijn om pas tot oversluiten te adviseren als alle mogelijke gevolgen de revue zijn gepasseerd.

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×