Voorlopige dekking

Een klant van Piet, de heer Wigger van caravancentrum Wigger, werd geconfronteerd met een fikse premieverhoging van zijn opstalverzekering bij verzekeringsmaatschappij X. Piet, altijd in de weer om voor zijn klanten een zo goed mogelijk product voor een zo gunstig mogelijke premie te verkrijgen, informeerde bij verzekeraar Y naar de mogelijkheden. Y was bereid caravancentrum Wigger op vergelijkbare condities tegen een lagere premie te verzekeren.

Mondeling in voorlopige dekking

Nadat Wigger het aanvraagformulier had ingevuld, belde Piet met Y om de opstallen in dekking te geven. De acceptant van Y gaf mondeling aan het risico per direct in voorlopige dekking te nemen. Piet vulde daarop een opzegkaartje in, liet die door Wigger ondertekenen en zond dat naar maatschappij X.

Enkele dagen later, na het verstrijken van de einddatum van de polis bij X, brak er brand uit bij Wigger. Piet bezocht Wigger en stelde hem gerust. Weliswaar was de verzekering bij X beƫindigd, maar er was tenslotte dekking bij Y.

In zijn hemd

De schrik sloeg Piet vervolgens om het hart toen hij Y belde en te horen kreeg dat er helemaal geen dekking was toegezegd door de acceptant van Y. Er was wel telefonisch contact geweest en er was ook wel gesproken over het risico, maar dekking was niet toegezegd. Piet meldde de kwestie bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Laatstgenoemde besefte dat Piet zou moeten aantonen dat de acceptant van Y dekking had toegezegd. Piet kon in dat bewijs alleen slagen als de acceptant alsnog verklaarde dat hij inderdaad (mondeling) dekking had toegezegd. Bleef de acceptant bij zijn ontkenning, dan stond Piet in zijn hemd.

Bevestiging

Om een probleem als bovenstaand te voorkomen moet Piet in de toekomst anders te werk gaan. Hij moet er voor zorgen dat hij altijd kan bewijzen dat zijn klant bij de nieuwe verzekeraar dekking heeft voordat hij de verzekering namens zijn klant bij de oude verzekeraar opzegt. En dit geldt niet alleen voor Piet, maar ook voor al zijn collega-tussenpersonen.

Gevolgen en advies

Een mondelinge dekkingstoezegging - of het nu gaat om een nieuw risico of om een oversluiting - moet altijd schriftelijk aan de verzekeraar per brief, fax of e-mail worden bevestigd. In die bevestiging moet worden gevraagd om een schriftelijke dekkingsbevestiging door de verzekeraar. Pas na ontvangst van die laatste bevestiging is bewijsbaar dat uw klant verzekerd is.

In geval van oversluiten kunt u pas op dat moment overgaan tot beƫindiging van de oude polis. Dekking vragen is immers iets anders dan dekking hebben. Bij schade, vooral als die omvangrijk is, moet u bewijzen dat uw klant ook daadwerkelijk dekking heeft verkregen.

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×