Evenementen

Prachtig, zo’n stuntteam dat met Ford Mustangs over een rij auto’s ‘vliegt’. Of wat te denken van een gazon-maaierrace? Of een race met oude Zündapps. Of de alom bekende toerrit en autocross? Leuk om naar te kijken, maar voor ons vooral bijzonder om te verzekeren. De Vereende heeft ruime ervaring met het verzekeren van deze en nog veel meer uitzonderlijke evenementen.

Uw evenement, onze uitdaging!
We noemden hierboven al enkele voorbeelden van motorvoertuigen in bijzondere situaties. We kunnen de lijst zo lang maken als we willen, want steeds weer dient zich een risico aan dat wij nog niet eerder hebben verzekerd. Des te groter de uitdaging om op zoek te gaan naar een passende dekking.
Als er sprake is van een evenement heeft de Vereende, om dit risico goed te kunnen beoordelen, naast algemene gegevens over het evenement en de deelnemers, ook de volgende gegevens nodig:

/ een routebeschrijving;
/ plattegrond incl. afzettingen en veiligheidsmaatregelen;
/ een exemplaar van de reglementen;
/ een kopie van de noodzakelijke vergunningen.

Voor de uitgebreide lijst met benodigde gegevens, zie de checklist rechts onder 'Downloads Evenementen'.

Basisdekking
De basis van een evenementenverzekering is een aansprakelijkheidsdekking die schade verzekert die deelnemers aan het evenement (met hun motorrijtuig) aan omstanders - die achter de afzetting staan - toebrengen. Ook schade aan hulpdiensten zoals EHBO, brandweer en politie, die zich binnen de afzetting bevinden voor het verlenen van hulp is verzekerd. De dekking kan per evenement worden gesloten.

Verzekerde bedragen
Verzekerd bedrag voor schade aan zaken € 1.220.000 per gebeurtenis
Verzekerd bedrag voor schade aan personen € 6.070.000 per gebeurtenis

Eigen risico
Over het algemeen zal een eigen risico van toepassing zijn van tenminste € 500,- per gebeurtenis.

Collectieve ongevallenverzekering evenementen

Behalve de schadeverzekering inzittenden kan de evenementenverzekering ook nog uitgebreid worden met een collectieve ongevallenverzekering. De collectieve ongevallenverzekering biedt een uitkering in het geval van overlijden of blijvende invaliditeit van een van de verzekerden als gevolg van een ongeval op of tijdens het evenement. De groep van verzekerden wordt in overleg vastgesteld, maar kan bestaan uit alle bezoekers van een evenement of alle personen die zich op het evenemententerrein bevinden ongeacht of zij daar als deelnemer of bezoeker aanwezig zijn.
Deze aanvullende dekking kan niet in alle gevallen worden afgesloten.

Bijzonderheden collectieve ongevallenverzekering evenementen
Wij spreken met u af voor wie de verzekering geldt. Deze verzekerden vermelden wij dan op het polisblad. De verzekering geldt als een verzekerde blijvende schade ondervindt bij een ongeval bij het evenement. Het kan gaan om blijvende invaliditeit of overlijden.

Let op! Er is alleen dekking voor een ongeval op het terrein van het evenement.
Er is geen dekking voor een verzekerde bij gebruik van alcohol of een bedwelmend middel waardoor hij het ongeval veroorzaakt of beïnvloedt.
Deze aanvullende dekking kan niet in alle gevallen worden afgesloten.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

Verzekering afsluiten?
Vind een adviseur in de buurt

(Bijv. 1111AA)