Antwoorden op de meest gestelde AVG vragen

De meest gestelde vragen over de AVG, hebben we hieronder voor u beantwoord.

Vraag: Geldt de AVG ook voor mijn bedrijf?

Antwoord: Ja, elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de regels die de AVG voorschrijft. Onder verwerken valt ook inzien, gebruiken, analyseren, combineren of verwijderen.

Onder persoonsgegevens vallen ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Naast naam- en adresgegevens betreft het dus ook bijvoorbeeld medische data of klantprofielen. Medische data zijn bijzondere persoonsgegevens, en het gebruik daarvan is aan extra voorwaarden gebonden.

 

 

Vraag : Wat houdt het recht op dataportabiliteit in?

Antwoord: Onder de AVG krijgt men het recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit van persoonsgegevens (artikel 20 AVG). Het houdt in dat klanten het recht hebben om de persoonsgegevens die een organisatie bewaart in een duidelijk leesbaar format te ontvangen. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere organisatie. Het verdient dus aanbeveling gegevens die de assurantieadviseur  niet voor uitwisseling aan zijn klant of derden geschikt acht (bijvoorbeeld eigen interne aantekeningen), niet in dat format op te nemen.

 

Vraag: Veranderen de verzekeringsvoorwaarden door de AVG?

Antwoord: De verzekeringsvoorwaarden zullen qua dekking niet wijzigen. In de voorwaarden waar artikelen met betrekking tot privacy voorkomen, zal daar waar Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt genoemd dit vervangen worden door “AVG”  en de regels die daarbij horen.

 

Vraag: Als ik een boete krijg omdat ik niet aan de eisen van de AFM heb voldaan, krijg ik die boete dan vergoed op de BAVAM-polis?

Antwoord: Nee, boetes zijn uitgesloten van de dekking op de BAVAM-polis.