Carnaval goed verzekerd

20 februari 2019 - Nog een paar weken en dan is het weer tijd voor Alaaf, Dweilen, Prins Carnaval en natuurlijk de carnavalsoptochten. Het trekken van een praalwagen tijdens een optocht is op een reguliere verzekering vaak niet verzekerd. Om die reden heeft de Vereende de praalwagenverzekering ontwikkeld. Een verzekering die wel WA dekking biedt tijdens deelname aan een optocht. De verzekering geldt voor alle voertuigen die een praalwagen kunnen trekken, zoals auto’s, tractoren en ongetekende voertuigen. Er is in het laatste geval wel een verklaring van technische deugdelijkheid vereist.

Los of als optocht

Uiteraard zijn de voertuigen individueel te verzekeren. De premie is € 127,50 per dag, per optocht. Maar de Vereende biedt ook de mogelijkheid om alle praalwagens van een optocht in een keer te verzekeren. Vaak doen er vanuit een carnavalsvereniging meerdere praalwagens mee aan een optocht. Wanneer er meerdere praalwagens op een polis komen, biedt de Vereende een premiekorting van 10% aan. Het minimale aantal deelnemers is in dat geval 5.

  • Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd. Mits dit een motorrijtuig is.
  • Als vereniging kunt u alle praalwagens die deelnemen aan uw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijgt u korting op de premie.
  • U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Uw dekking gaat één dag voor de optocht in. En eindigt één dag na de optocht.
  • U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in Nederland.

* LET OP: De rit van de stalling naar het startpunt van de optocht en de rit van het eindpunt van de optocht terug naar de stalling zijn verzekerd, maar uitsluitend voor schade die met of door de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen, niet zijnde in-/opzittenden van de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig. Schade aan personen in/op de praalwagen is gedurende deze ritten niet verzekerd.

Aanvullend bestaat de mogelijkheid om een ongevallendekking bij te sluiten. Met de ongevallendekking op de WA-verzekering voor praalwagens van de Vereende bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast.

De Vereende biedt een keuze uit twee combinaties:

Combinatie 1 Combinatie 2
Verzekerde bedragen zijn per persoon: Verzekerde bedragen zijn per persoon:
- Overlijden € 10.000 - Overlijden € 20.000
- Blijvende algehele invaliditeit € 20.000 - Blijvende algehele invaliditeit € 40.000
- Dokterskosten (subsidiair) € 1.000 - Dokterskosten (subsidiair) € 2.000

De premie voor combinatie 1 bedraagt € 31,25 per object per optocht. De premie voor combinatie 2 bedraagt € 62,50 per object per optocht. Alle genoemde premies zijn exclusief € 15 poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie.

Verzekering afsluiten?

Heeft u ook klanten die een praalwagenverzekering willen afsluiten? U kunt de praalwagenverzekering direct online afsluiten via ons webportaal. U kunt daar de keuze maken tussen praalwagen particulier (los voertuig) of praalwagen vereniging (voor meerdere voertuigen in een optocht). Met de WA-verzekering voor Praalwagens van de Vereende draait uw klant niet voor de schade op. En áls er iets mis gaat, blijft het slachtoffer niet met lege handen achter.

Hier vindt u de brochure die u naar uw klant kunt sturen.