Klantbelang staat altijd centraal bij een verzekeringsproduct

24 oktober 2018 - Voor uw klanten worden er door de Vereende regelmatig producten aangepast of nieuwe producten gelanceerd. Een risico kan bijvoorbeeld moeilijk bij een reguliere verzekeraar ondergebracht worden, dus besluit de Vereende een nieuw product aan te bieden. Of de omstandigheden zijn zo veranderd dat het product moet worden aangepast.

Maar welke regels gelden er eigenlijk voor het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe of aangepaste producten? En wat is de rol van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) hierin? Hoe worden de belangen van de klant hierin meegenomen en gewaarborgd?

Nieuwe producten

Sinds 1 januari 2013 gelden er wettelijke eisen voor productontwikkelingsprocessen van financiële ondernemingen en voor de daaruit voortvloeiende producten. Deze productontwikkelingsprocessen moeten ervoor zorgen dat financiële producten op evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de klant. Aanbieders van financiële producten moeten beschikken over adequate procedures en maatregelen die dit waarborgen. De AFM houdt hier toezicht op.

Dit betekent voor verzekeraars dat een nieuw ontwikkeld verzekeringsproduct getoetst moet worden voordat dit verkocht mag gaan worden. Die toetsing moet gebeuren aan de hand van de PARP, wat een afkorting is van Product Approval and Review Process. Maar ook de bestaande verzekeringsproducten moeten periodiek het PARP-proces ondergaan.

Procedures

Wat verwacht de AFM van de verzekeraars als het om de PARP gaat? Verzekeraars moeten een efficiënt werkende procedure hebben ingericht om hun verzekeringsproducten periodiek te toetsen aan verschillende criteria. Er moet sprake zijn van duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden, het stimuleren van zelfkritisch vermogen, het hebben van een goed afgebakende doelgroepbepaling, uitgebreide scenario-analyses en productvergelijkingen, een goede aansluiting op relevante andere processen in de keten van het verzekeringsproduct en er moet zorg gedragen worden voor een tijdige evaluatie van de verzekeringsproducten. Een van de belangrijkste criteria waarop een product gereviewd wordt, is die van het klantbelang. Om hier duidelijkheid over te krijgen, wordt getoetst aan de KNVB criteria. Dit heeft in dit geval niets met voetbal te maken, maar de afkorting staat voor de volgende begrippen:

Kostenefficiënt
Een verzekering is kostenefficiënt als er vanuit het perspectief van de beoogde doelgroep van klanten sprake is van een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Nuttig
Een nuttige verzekering is een verzekering die op passende wijze invulling geeft aan de behoefte van de beoogde doelgroep van klanten. 

Veilig
Een verzekering is veilig als het biedt wat beloofd is en de gevolgen die de verzekering kan hebben acceptabel zijn voor de doelgroep.

Begrijpelijk
Een begrijpelijke verzekering is een verzekering waarvan de doelgroep de kwaliteit en passendheid goed kan beoordelen.

Periodiek toetsen

Gedurende de ‘levensduur’ van een verzekering zal er periodiek getoetst moeten worden of de verzekering nog aan (onder andere) de KNVB-criteria voldoet. De wetgever laat vrij aan de verzekeraars om te bepalen hoe frequent de toetsing (het PARP-proces) wordt gedaan.

De Vereende heeft er voor gekozen om alle bestaande verzekeringsproducten eens per drie jaar te reviewen. Maar ook als een bestaand verzekeringsproduct wordt aangepast, zal dit product opnieuw, tussentijds, een review krijgen.

Auteur:

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek

Gert-Jan auteur