Bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten

De bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast deze verplichte dekking is in sommige gevallen een volledig cascodekking of een beperkt cascodekking bij te sluiten. 

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u een bestelauto, die wordt gebruikt voor koeriers- of bezorgdiensten, niet kan verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Dit kan te maken hebben met een strafrechtelijk- of schadeverleden van de klant, met de bijzonderheid van het voertuig, of omdat andere verzekeraars geen koeriers- of bezorgdiensten verzekeren.

Verzekerde

De verzekerde op de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten is de verzekeringnemer (de eigenaar van de bestelauto) en de bestuurder en de inzittenden van de bestelauto. Inzittenden die zich in de laadruimte van de bestelauto bevinden, vallen niet onder de dekking van de verzekering. (Artikel 61B RVV 1990 vermeldt onder andere dat het verboden is om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig).

Dekking

De hoofddekking van de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten is de wettelijk verplichte WA-dekking conform de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde bestelauto aan anderen. Schade aan de vervoerde goederen is niet verzekerd op de WA-verzekering.

In sommige gevallen (ter beoordeling aan de acceptant) is deze verplichte WA-dekking uit te breiden met een beperkt cascodekking of met een volledig cascodekking.

De beperkt cascoverzekering voor de bestelauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De volledig cascoverzekering voor de bestelauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door alles wat ook onder de beperkt cascoverzekering is gedekt en daarbij ook nog andere gebeurtenissen, zoals botsingen en het van de weg of te water raken van de bestelauto. De schade is ook verzekerd als deze door eigen schuld van de verzekerde is ontstaan.

Premie

De WA-premie voor de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de massa ledig voertuig (het ledig gewicht) en de wettelijk toegestane maximummassa verminderd met de massa ledig voertuig (het laadvermogen) van de bestelauto.
  • De wettelijk toegestane maximummassa mag de 3.500 kilogram niet overschrijden.
  • Verdere premieafhankelijke factoren zijn de regio waarin de verzekeringnemer woonachtig is en het gebruik van de bestelauto in het buitenland.

De premie voor de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de dagwaarde van de te verzekeren bestelauto en van het gebruik.

De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren bestelauto en van het gebruik.

Als bij een vorige verzekeraar met de bestelauto schadevrije jaren zijn opgebouwd die wij uit Roy-data kunnen overnemen, wordt er bonus/maluskorting op de premie verleend. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de beperkt cascopremie en volledig cascopremie.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Het WA-eigen risico voor een bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten is (minimaal) € 500,00 per gebeurtenis.

Het eigen risico op de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de te verzekeren dagwaarde van de bestelauto en bedraagt € 150,00 (bij een dagwaarde tot € 15.000,00) of € 300,00 (bij een dagwaarde van € 15.000,00 of meer). Indien een acceptant dit nodig vindt, kan dit eigen risico nog verhoogd worden.

Het eigen risico op de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de te verzekeren cataloguswaarde van de bestelauto en bedraagt, afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde, minimaal € 500,00 per gebeurtenis. Indien een acceptant dit nodig vindt, kan dit eigen risico nog verhoogd worden.

De van toepassing zijnde eigen risico’s op de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten worden vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden / Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Het verzekerd bedrag voor de beperkt cascodekking is de dagwaarde van de te verzekeren bestelauto. Deze dagwaarde wordt in ons offertesysteem opgehaald uit de audascan database.

Het verzekerd bedrag voor de volledig cascodekking is de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren bestelauto. Ook deze waarde wordt in ons offertesysteem opgehaald uit de audascan database. Indien de verzekeringnemer BTW kan terugvorderen, wordt het verzekerd bedrag voor de (beperkt) cascodekking exclusief BTW verzekerd op de bestelautoverzekering. 

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wil doen op uw bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten, kan dat via uw assurantieadviseur. Hij of zij kan u verder helpen bij het indienen van de schade bij de Vereende. Wij zullen de schade dan in behandeling nemen.

Verzekeringskaarten

Bestelauto  WA

Verzekeringskaart-button_new

Bestelauto WA + beperkt casco

Verzekeringskaart-button_new

Bestelauto CASCO

Verzekeringskaart-button_new

 

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv 1111AA)

/ Voor de assurantieadviseur

De Bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een Bestelautoverzekering voor koeriers- en bezorgdiensten, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.

Tags