Personenauto's, motoren enz.

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep gehad. En nog steeds hebben we te maken met allerlei maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus. Het straatbeeld laat wel zien dat steeds meer mensen uit de zogenaamde lock down komen. Ook het autoverkeer op de weg zit weer bijna op het niveau van vóór de coronacrisis. Veel mensen vinden reizen met het openbaar vervoer nog niet veilig vanwege de mogelijke kans op besmetting en kiezen ervoor om met de eigen auto te reizen. En die auto moet goed verzekerd zijn.

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u uw personenauto niet kan verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Dit kan te maken hebben met een strafrechtelijk- of schadeverleden, het gebruik van de personenauto of met de bijzonderheid ervan, zoals bijvoorbeeld een snelle auto voor een jonge en onervaren bestuurder.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Personenautoverzekering

De personenautoverzekering van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Naast deze verplichte dekking is, afhankelijk van de leeftijd van de auto, een beperkt cascodekking of een volledig cascodekking bij te sluiten.

Verzekerde

De verzekerde op de personenautoverzekering is de verzekeringnemer (de eigenaar van de auto), de bestuurder en de inzittenden van de personenauto.

Dekking

De hoofddekking van de personenautoverzekering is de eerder genoemde wettelijk verplichte WA-dekking conform de Wam (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde personenauto aan anderen. Deze verplichte verzekering is in veel gevallen uit te breiden met een beperkt cascodekking of met een volledig cascodekking.

De beperkt cascoverzekering voor de personenauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De volledig cascoverzekering voor de personenauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door alles wat ook onder de beperkt cascoverzekering is gedekt en daarbij ook nog andere schadegebeurtenissen, zoals botsingen en het van de weg of te water raken van de auto. De schade is ook verzekerd als deze door eigen schuld van de verzekerde is ontstaan.

Naast bovengenoemde verzekeringen zijn er nog dekkingen bij te sluiten bij de personenautoverzekering. Dit zijn de ongevallen-inzittendenverzekering, de schadeverzekering inzittenden en de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering.

De ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is een verzekering die een van te voren vastgesteld bedrag uitkeert bij blijvende invaliditeit of overlijden van één van de inzittenden van het motorrijtuig waarop de OI is meeverzekerd.

Uitkering bij overlijden Uitkering bij blijvende invaliditeit
€ 10.000,00 € 50.000,00

De schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een aanvullende verzekering bij de personenauto- verzekering die dekking biedt tegen lichamelijke en materiële schade na een ongeluk. De SVI kent de keuze uit twee verzekerde bedragen: € 500.000,00 of € 1.000.000,00.

De verkeersrechtsbijstandverzekering biedt rechtsbijstand die nodig is in conflicten rondom het  motorrijtuig. Met deze dekking wordt juridische bijstand verleend in zo ongeveer alle mogelijke geschillen die betrekking hebben op de personenauto. Niet alleen bij schade, maar ook bij conflicten over aankoop of reparatie. En ook als u vervolgd wordt in verband met een verkeersovertreding.

De verhaalsrechtsbijstandverzekering biedt aanvullende dekking om schade te verhalen. Dit komt van pas bij een verkeersongeval waarbij de andere partij schuldig is en is vooral handig wanneer de personenauto niet volledig casco verzekerd is.

Premie

De WA-premie voor de personenautoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: de massa ledig voertuig (het ledig gewicht), het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden, de leeftijd van de regelmatige bestuurder en de woonplaats van verzekeringnemer. Andere premieafhankelijke factoren zijn het vermogen van de auto (sporttype of niet) en het gebruik van de auto.

De premie voor de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de dagwaarde van de te verzekeren personenauto en van het gebruik.

De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren personenauto en van het gebruik.

Als bij een vorige verzekeraar met de personenauto schadevrije jaren zijn opgebouwd die wij uit Roy-data kunnen overnemen, wordt er bonus/maluskorting op de premie verleend. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de beperkt cascopremie en volledig cascopremie.

De premie voor de ongevallen-inzittendenverzekering, de schadeverzekering inzittenden en de rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van de keuze voor het verzekerde bedrag of van de gekozen dekking.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de personenautoverzekering geldt een percentage van 21% assurantiebelasting. Over de premie voor de ongevallen-inzittendenverzekering wordt geen assurantiebelasting geheven.

Eigen risico

Afhankelijk van het gebruik van de personenauto kan een WA-eigen risico van toepassing zijn. Zo is bijvoorbeeld het eigen risico WA voor een personenauto die wordt verhuurd (minimaal) € 500,00 per gebeurtenis.

Het eigen risico op de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de te verzekeren dagwaarde van de personenauto en van het gebruik en bedraagt minimaal € 150,00 per gebeurtenis. Indien een acceptant dit nodig vindt, kan dit eigen risico nog verhoogd worden.

Het eigen risico op de volledig cascoverzekering is afhankelijk van het gebruik en van de te verzekeren cataloguswaarde van de personenauto en bedraagt minimaal € 250,00 per gebeurtenis. Indien een acceptant dit nodig vindt, kan dit eigen risico nog verhoogd worden.

De van toepassing zijnde eigen risico’s op de personenautoverzekering worden vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden | Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de personenautoverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Het verzekerd bedrag voor de beperkt cascodekking is de dagwaarde van de te verzekeren personenauto. Deze dagwaarde wordt in ons offertesysteem opgehaald uit de audascan database.

Het verzekerd bedrag voor de volledig cascodekking is de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren personenauto. Ook deze waarde wordt in ons offertesysteem opgehaald uit de audascan database. Indien de verzekeringnemer BTW kan terugvorderen, wordt het verzekerd bedrag voor de (beperkt) cascodekking exclusief BTW verzekerd op de personenautoverzekering.

Verzekeringskaarten

Volledig Casco (All risk):

Verzekeringskaart-button_new

WA:

Verzekeringskaart-button_new

WA + beperkt Casco:

Verzekeringskaart-button_new

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het indienen van de schade bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schade verder met u afwikkelen.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)

Zakelijk gebruikte motorrijtuigen

Wanneer kunt u uw voertuig zakelijk verzekeren?  
De meeste maatschappijen doen het liever niet. Zij vinden de risico's te groot. Wij niet. De Vereende  verzekert daarom ook:

  • taxibedrijven;
  • pizza- of koeriersdiensten;
  • verhuur- en leasebedrijven;
  • quads en trikes met een kenteken;
  • touringcars;
  • vrachtauto's;
  • groene kentekens of handelaarsplaten.


Staat uw risico er niet bij? 

Neem toch even contact met ons op. Vaak lukt het ons om ook voor u een passende verzekeringsoplossing te vinden.

Wilt u meer weten over de verzekering van bijzondere voertuigen, evenementen en korte termijnverzekeringen?

Kijk dan hier voor meer informatie over deze verzekeringsmogelijkheden.

Of Stel hier uw vraag.

  

Voor de assurantieadviseur

De motorrijtuigverzekering kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een motorrijtuigverzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.