Praalwagenverzekering

Voor wie is de WA-verzekering voor Praalwagens?

 • U bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen of platte kar wordt gebruikt.
 • U bouwt zelf een praalwagen.
 • U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen.
 • U organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens en/of platte karren.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met de WA-verzekering voor Praalwagens voorkomt u niet alleen dat u zelf financiële schade lijdt als gevolg van een ongeval met de praalwagen of met de platte kar, maar zorgt u er ook voor dat áls er wat mis gaat, het slachtoffer goed opgevangen wordt. U kunt de WA-verzekering voor Praalwagens uitbreiden met een ongevallendekking voor de mensen die meerijden met de praalwagen of met de platte kar.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de WA-verzekering voor Praalwagens?

 • De praalwagen is altijd een motorrijtuig of wordt getrokken door een motorrijtuig. De verzekering geldt niet voor bijvoorbeeld loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken.
 • Zowel het trekkend voertuig als de praalwagen is voor aansprakelijkheid verzekerd.
 • U kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
 • Als vereniging kunt u alle deelnemende praalwagens aan uw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijgt u korting op de premie.
 • U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
 • U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want uw dekking gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht.*
 • U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in Nederland.
 • Als u de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een apk-goedkeuring. Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen apk-keuring (meer) kan krijgen.

* LET OP: De rit van de stalling naar het startpunt van de optocht en de rit van het eindpunt van de optocht terug naar de stalling zijn verzekerd, maar uitsluitend voor schade die met of door de praalwagen/platte kar en/of het trekkende motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen, niet zijnde in-/opzittenden van de praalwagen/platte kar en/of het trekkende motorrijtuig. Schade aan personen in/op de praalwagen/platte kar is gedurende deze ritten niet verzekerd.

Op welke momenten bent u verzekerd?

Tijdens:
• deelname aan de optocht;
• de rit (zonder passagiers!) naar de startplaats van de optocht;
• het vervoer van de praalwagen (zonder passagiers!) na de optocht.

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP:

Er mogen maximaal 20 personen op de praalwagen of platte kar aanwezig zijn. Meer dan 20 personen wordt niet geaccepteerd. Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar? Dan moet aan de volgende eisen voldaan worden:

 • De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, moeten achter een omheining staan of moeten op een deugdelijke wijze gezekerd zijn aan de praalwagen/platte kar zodat deze personen er niet vanaf kunnen vallen;
 • De omheining moet minimaal 1.20 meter hoog zijn en moet zodanig aan de praalwagen/platte kar zijn bevestigd dat deze niet breekt of doorbuigt wanneer de erop aanwezige personen er tegenaan leunen. Op een hoogte van 60 centimeter gemeten vanaf de vloer van de praalwagen/platte kar moet ook een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen onder de omheining door kunnen klimmen of vallen.
 • Er mag een maximum aantal personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn. Het toegestane maximum aantal personen op de praalwagen/platte kar staat op het polisblad vermeld.

Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een WA-verzekering voor Praalwagens af te sluiten. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden. Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de Vereende het recht de schade-uitkering te verhalen op de veroorzaker, de eigenaar van het motorrijtuig , de bestuurder of op verzekeringnemer.

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid

De WA-verzekering voor Praalwagens van de Vereende biedt dekking voor schade die u veroorzaakt met of door het motorrijtuig aan personen of zaken. De Vereende verzekert u:

 • tot € 1.300.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken;
 • tot € 6.450.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Als er meer dan 8 personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn, wordt het verzekerd bedrag voor schade aan personen verhoogd naar € 10.836.000,- per gebeurtenis.

Wat betaalt u aan premie?

Bij een maximum van 8 personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar geldt een premie van € 136,50 per object per optocht.

Bij 9 t/m 20 personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar geldt een premie van € 204,75 per object per optocht.

NB: Bij 21 of meer personen op de praalwagen/platte kar is het niet mogelijk om een verzekering aan te vragen.

U bent verzekerd voor ongevallen

Met de ongevallendekking op de WA-verzekering voor Praalwagens van de Vereende bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 8 personen. Rijden er meer dan 8 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast. De Vereende biedt de volgende combinatie:

Verzekerde bedragen zijn per persoon:
A Overlijden € 10.000
B Blijvende algehele invaliditeit € 50.000

Premie

De premie voor de ongevallenverzekering bedraagt € 62,50 per object per optocht.

Alle hierbovengenoemde premies zijn exclusief € 12,50 poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie. Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op 1 polis? Dan krijgt u 10% korting over de hele premie.

download hier onze praalwagen brochure

Vereende vlogt

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)