Praalwagenverzekering

Voor wie is de WA-verzekering voor Praalwagens?

• U bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
• U bouwt zelf een praalwagen.
• U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen
• U organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met de WA-verzekering voor Praalwagens voorkomt u niet alleen dat u zelf financiële schade lijdt als gevolg van een ongeval met de praalwagen, maar zorgt u er ook voor dat áls er wat mis gaat, het slachtoffer goed opgevangen wordt. U kunt de WA-verzekering voor Praalwagens uitbreiden met een ongevallendekking voor de mensen die meerijden met de praalwagen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de WA-verzekering voor Praalwagens?

  • De praalwagen is altijd een motorrijtuig. De verzekering geldt niet voor bijvoorbeeld loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken.
  • Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
  • U kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
  • Als vereniging kunt u alle deelnemende praalwagens aan uw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijgt u korting op de premie.
  • U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
  • U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want uw dekking gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht.
  • U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in Nederland.
  • Als u de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een APK-goedkeuring. Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK-keuring meer kan krijgen.

* LET OP: De rit van de stalling naar het startpunt van de optocht en de rit van het eindpunt van de optocht terug naar de stalling zijn verzekerd, maar uitsluitend voor schade die met of door de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen, niet zijnde in-/opzittenden van de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig. Schade aan personen in/op de praalwagen is gedurende deze ritten niet verzekerd.

Op welke momenten bent u verzekerd?

Tijdens:
• deelname aan de optocht;
• de rit (zonder passagiers) naar de startplaats van de optocht;
• het vervoer van de praalwagen (zonder passagiers) na de optocht.

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP:

Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar? Dan moet aan de volgende eisen voldaan worden:

  • De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
  • De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.

Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een WA-verzekering voor Praalwagens af te sluiten. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden. Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de Vereende het recht de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringnemer.


Vereende vlogt

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid

De WA-verzekering voor Praalwagens van de Vereende biedt dekking voor schade die u veroorzaakt met of door het motorrijtuig aan personen of zaken. De Vereende verzekert u:

tot € 1.220.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken;
tot € 6.070.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Wat betaalt u aan premie?

De premie bedraagt € 127,50 per object per optocht.

U bent verzekerd voor ongevallen

Met de ongevallendekking op de WA-verzekering voor Praalwagens van de Vereende bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast. De Vereende biedt een keuze uit twee combinaties:

Combinatie 1Combinatie 2
Verzekerde bedragen zijn per persoon:Verzekerde bedragen zijn per persoon:
A Overlijden € 10.000A Overlijden € 20.000
B Blijvende algehele invaliditeit € 20.000B Blijvende algehele invaliditeit € 40.000
D Dokterskosten (subsidiair) € 1.000D Dokterskosten (subsidiair) € 2.000

Premie

De premie voor combinatie 1 bedraagt € 31,25 per object per optocht. De premie voor combinatie 2 bedraagt € 62,50 per object per optocht.
 
Alle hierbovengenoemde premies zijn exclusief € 12,50 poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie. Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op 1 polis? Dan krijgt u 10% korting over de hele premie.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)