Rechtsbijstand

U kent het wel. U koopt een auto en achteraf ontstaan problemen over de aankoop of de levering van die auto. Ook uit allerlei andere gewone situaties kunnen soms vervelende conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van uw woning, medische kwesties, arbeidsconflicten of verkeersongevallen. In dat geval is het fijn als u voor hulp terug kunt vallen op de juridische bijstand van deskundigen. En dat kan. Met de rechtsbijstandverzekering van de Vereende.

Gezinsrechtsbijstandverzekering
Met de gezinsrechsbijstandverzekering van de Vereende wordt bijstand verleend bij de meest voorkomende geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot arbeid, buren, overheid, aankoop, huur goederen, huurwoning, eigen woning en zelfs echtscheiding. Niet alleen bij een juridisch geschil maar ook al bij een dreigend conflict kan een aanspraak gedaan worden op de verzekering.

Voor wie is de gezinsrechtsbijstandverzekering?
De Vereende is een bijzondere verzekeraar voor bijzondere risico's. Zo kan iedereen, die geen rechtsbijstandverzekering bij een andere verzekeraar kan sluiten, in aanmerking komen voor een verzekering van de Vereende. Óók degene die:

• in korte tijd veel schade heeft gehad;
• de premies niet heeft betaald;
• fraude heeft gepleegd;
• een strafrechtelijk verleden heeft.

Over het algemeen geldt dat als een andere verzekeraar het risico te ‘groot of te zwaar' vindt, de Vereende graag op zoek gaat naar een verzekeringsmogelijkheid.

Wat is verzekerd?
Standaard wordt bijstand verleend bij de meest voorkomende geschillen, die kunnen ontstaan met betrekking tot werk, buren, overheid, de aankoop en/of huur van goederen, de eigen - of de huurwoning en zelfs echtscheiding. De verzekerde kan een beroep op rechtsbijstand doen vanwege een volgende gebeurtenis:

• waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat schade of een geschil zou ontstaan;
• of waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat onder normale omstandigheden schade of een geschil zou ontstaan.

Is een gebeurtenis niet gedekt? Dan geldt deze verzekering ook niet voor een juridisch geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee te maken heeft.

Dekkingsgebied
De gehele wereld:
• bij het verhalen van een schade op een andere persoon die daarvoor wettelijk aansprakelijk is;
• een strafzaak die onder deze verzekering valt;
• een juridisch geschil over een overeenkomst met betrekking tot een (vakantie-)reis.


De landen van de Europese Unie:

• bij een arbeidsrechtelijk geschil;
• sociaal verzekeringsrechtelijk geschil;
• of contractueel geschil.

Nederland:
In alle andere gevallen (inclusief juridisch advies door SRK) geldt deze verzekering alleen voor Nederland.

Wanneer geldt de verzekering?
Deze verzekering geldt als:

• de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering;
• de gebeurtenis plaatsvindt na de wachttermijn.

Premie
De premie van de gezinsrechtsbijstandverzekering is afhankelijk van meerdere factoren. Denkt u hierbij onder andere aan de gezinssamenstelling van de aanvrager maar ook de vraag of geschillen over eigen motorrijtuigen meeverzekerd moeten worden, het schadeverleden en eventuele andere bijzonderheden over de verzekerden.
 
Na ontvangst van een aanvraag wordt altijd  eerst een offerte afgegeven. Daarin vindt u de premie die voor de specifieke aanvraag geldt. Na acceptatie van de offerte en vooruitbetaling van de premie door de aanvrager gaan wij over tot het opmaken van de polis.

Waarop heeft een verzekerde recht?
De verzekerde heeft recht op:

• rechtsbijstand;
• vergoeding van de kosten op rechtsbijstand of voorschot op waarborgsom;
• vergoeding van de kosten van een deskundigenrapport;
• schriftelijk juridisch advies en telefonisch advies;
• mediation bij een conflict over de afwikkeling van een echtscheiding.

Wanneer is er een wachttermijn?
Na het afsluiten van de verzekering kunt u hier in de meeste gevallen niet direct een beroep op doen. Er geldt namelijk een wachttermijn van drie maanden nadat de verzekering is ingegaan. Tijdens deze periode bestaat geen recht op rechtsbijstand of juridisch advies.
 
langere wachttermijn
De wachttermijn bedraagt 6 maanden bij een arbeidsgeschil
De wachttermijn bedraagt 12 maanden bij een burenruzie of een erfrechtkwestie.

Wanneer is er geen wachttermijn?
In een aantal situaties is er geen wachttermijn:

• de rechtsbijstandverzekering wordt aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering gesloten met dezelfde voorwaarden, waarop de schade of het geschil ook verzekerd was;
• de schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
• er is een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die de verzekerde heeft afgesloten nadat de verzekering is ingegaan.

Uitvoering door SRK Rechtsbijstand
De uitvoering van de rechtsbijstand wordt door SRK Rechtsbijstand  (Stichting schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering) uitgevoerd. Door deze uitbesteding van de rechtsbijstand heeft verzekerde de garantie dat zijn zaak door een onafhankelijke instelling wordt behandeld. De Vereende werkt al sinds haar oprichting met SRK samen en heeft zeer goede ervaringen met deze partij.

Verzekeringskaart Rechtsbijstand:

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt

(Bijv. 1111AA)

Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer informatie.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×