rechtsbijstandverzekering Vereende

De rechtsbijstandverzekering

Het zijn vast herkenbare situaties: U doet een aankoop via het internet en achteraf blijken er problemen te zijn met de levering. Of: U laat uw huis verbouwen en krijgt een discussie met de aannemer over schade die tijdens de verbouwing is veroorzaakt. En ook herkenbaar: U komt er met uw werkgever niet uit over een (dreigend) ontslag. In geval van deze voorbeelden en soortgelijke situaties geeft het een gerust gevoel wanneer u een zaak of vraag uit handen kunt geven aan iemand die niet direct bij de zaak betrokken is. Iemand die objectief naar het geschil kan kijken. In zo’n geval is het fijn dat u terug kunt vallen op de juridische bijstand van deskundigen. En dat kan met de rechtsbijstandverzekering van de Vereende.

Voor wie

De Vereende kan u een rechtsbijstandverzekering bieden wanneer dit bij een andere verzekeraar moeilijk of niet mogelijk blijkt te zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u:

• In korte tijd veel schade heeft gehad; 
• Premies niet heeft betaald; 
• Fraude heeft gepleegd of; 
• Een strafrechtelijk verleden heeft.

Wij gaan dan graag op zoek naar een verzekeringsoplossing die bij u past!

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Onze gezinsrechtsbijstandverzekering biedt een complete dekking voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen die te maken hebben met uw werk/inkomen, buren, de overheid, aankopen, uw woning of zelfs echtscheiding. Standaard zijn geschillen met motorrijtuigen ook meeverzekerd op de gezinsrechtsbijstandverzekering. En het prettige is dat u niet alleen hulp krijgt bij een juridisch geschil, maar ook bij dreigende conflicten waarbij u advies wilt vragen.

Onze dekking

Wij bieden dekking voor rechtsbijstand en juridisch advies.

Doet u een beroep op de verzekering? Dan mag het geschil niet al bestaan hebben voor aanvang van de verzekering. Ook mag het, voor aanvang van de verzekering, niet al duidelijk zijn dat de gebeurtenis voor een geschil zou zorgen. De gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.

Premie rechtsbijstandverzekering

De premie van de gezinsrechtsbijstandverzekering is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere uw gezinssamenstelling en het schadeverleden.

Na acceptatie en vooruitbetaling van de premie maken wij de polis voor u op.   

Belangrijke informatie

De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand. Doordat wij de rechtsbijstand uitbesteden, heeft u de garantie dat een geschil door een onafhankelijke partij wordt behandeld. De Vereende werkt voor de uitvoering al jaren met SRK samen en heeft zeer goede ervaringen met deze partij. Zij behandelen zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de Vereende. De juristen van SRK beheersen alle rechtsgebieden die op uw rechtsbijstandverzekering van toepassing zijn. Er is de mogelijkheid tot vrije advocatenkeuze. Deze is gemaximaliseerd tot € 10.000 per geschil. Hier vindt u meer informatie over de procedure met betrekking tot de vrije advocatenkeuze.

Bijzonderheden / Let op!

Wachttijd
Na het afsluiten van deze rechtsbijstandverzekering kunt u in de meeste gevallen niet direct een beroep op de verzekering doen. Er geldt vaak een wachttermijn van drie tot zes maanden nadat de verzekering is ingegaan. Hoelang deze termijn is, hangt af van het soort geschil. Tijdens de wachttijd bestaat geen recht op rechtsbijstand of juridisch advies. Een uitgebreide omschrijving van de wachttijden vindt u in de voorwaarden.

Financieel belang
Er geldt een financiële drempel voordat de rechtsbijstandverzekering dekking verleent. Waar de grens ligt, hangt af van de soort rechtsbijstand.

Voor rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen moet het financiële belang hoger zijn dan € 75,-. Is er een koplamp geplaatst en heeft u daar € 40,- voor betaald? Dan kunt u bij een geschil hiervoor dus geen beroep doen op de rechtsbijstandverzekering.

Voor alle andere soorten van rechtsbijstand is er dekking als het financiële belang hoger is dan € 450,- Deze bepaling geldt niet voor juridische adviezen.

Schade

Wat moet ik doen wanneer u juridisch advies nodig heeft?

SRK is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur. Het telefoonnummer is (088) 018 85 00. Meld meteen dat u gebruik wilt maken van de telefonische adviesservice. De medewerker van de adviesservice zal om uw polisgegevens vragen, houdt u deze dus alvast bij hand!

 

Wat moet ik doen als ik een geschil wil melden?

Meld het geschil aan via https://www.srkrechtsbijstand.nl/.

U kunt er ook voor kiezen een geschil telefonisch te melden. Bel hiervoor met SRK op (088) 018 85 00. SRK is u graag van dienst met hulp bij het aanmelden van uw zaak.

Wij adviseren u voordat u uw geschil meldt eerst te kijken naar de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van SRK. Wellicht vindt u hier al het antwoord op uw vraag.

Uitbesteding aan rechtsbijstandverzekeraar

In deze animatie van het Verbond van Verzekeraars wordt op een eenvoudige wijze uitgelegd hoe de uitbesteding aan de rechtsbijstandsverzekeraar en de keuze voor een rechtshulpverlener werkt.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt

(Bijv. 1111AA)