Verzekeringen voor leegstaande panden

U kunt bij de Vereende terecht als u uw leegstaande pand niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Misschien omdat reguliere verzekeraars het risico te groot vinden. Maar ook als uw vorige verzekeraar uw polis bijvoorbeeld heeft beëindigd (royement) vanwege wanbetaling of vanwege het schadeverleden. Wellicht heeft u als eigenaar een strafrechtelijk verleden, of heeft u ooit fraude gepleegd.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Voor wie?

Alle eigenaren van een leegstaand woonhuis of een leegstaand bedrijfspand kunnen bij de Vereende een verzekering aanvragen.

Wat is verzekerd?

De Brandverzekering voor leegstaande gebouwen van de Vereende biedt dekking voor schade door:

• Brand en het blussen daarvan
• Blikseminslag. Wij vergoeden schade ook als er geen brand was
• Inductie (alleen woningen)
• Ontploffing
• Luchtvaartuig
• Storm

Wat is de premie?

De premie voor een verzekering voor een leegstaand gebouw is afhankelijk van de waarde van het gebouw en of het een woonhuis is of een bedrijfsgebouw. Voor een offerte kunt u een aanvraag indienen via ons portaal. 

Wat is het eigen risico?

Het standaard eigen risico bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis bij leegstaande woonhuizen (dit wordt bij schade ingehouden op de uitkering). Bij leegstaande bedrijfsgebouwen geldt er een hoger eigen risico, namelijk € 10.000,- per gebeurtenis.

Hoe stellen wij na schade de waarde van uw woonhuis vast?

Wij stellen de waarde van het woonhuis vast op basis van de verkoopwaarde behalve als u door de overheid verplicht wordt het huis opnieuw op te bouwen. In dat geval vergoeden wij de herbouwwaarde.

Verkoopwaarde

Wij gaan bij onze schadevergoeding uit van de verkoopwaarde, zonder de waarde van de grond. Het maximumbedrag van de verkoopwaarde is het bedrag van de herbouwwaarde.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

Wij baseren uw schadevergoeding op:

  • het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis, of;
  • het verschil tussen de herbouwwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis, of;
  • de kosten van het herstellen van de schade onmiddellijk na de gebeurtenis.

Een expert (of meerdere) stelt vast welke schade hersteld kan worden.

Omvang van de schade

De omvang van de schade aan het gebouw, zonder de waarde van de grond, wordt vastgesteld op het verschil tussen de verkoopwaarde van het gebouw, zonder de waarde van de grond, onmiddellijk voor de schade en van het overgebleven deel onmiddellijk na de schade.

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het indienen van de schade bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schade verder met u afwikkelen.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De Brandverzekering voor zakelijke leegstaande gebouwen kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen door middel van het invullen van een online aanvraagformulier. Bij de Vereende worden zakelijke brandrisico’s na ontvangst van het aanvraagformulier altijd handmatig beoordeeld door een van onze acceptanten.

Een aanvraag voor een brandverzekering voor particuliere leegstaande woonhuizen kunt u direct via het portaal indienen.

Wilt uw klant een Brandverzekering voor leegstaande gebouwen, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.