Verzekeringen voor leegstaande panden

Leegstand is een maatschappelijk en economisch probleem. Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland staat ruim 4% leeg. Bij winkels is het probleem 2 keer zo groot en van alle kantoorpanden in Nederland staat zelfs 16% procent leeg. Vaak is een leegstaand pand niet verzekerd of valt het buiten de dekking. Dit is een risico. Het pand vertegenwoordigt immers een waarde. Daarom verzekeren wij van de Vereende leegstand vaak wel.

Particuliere panden (woonhuizen)
Particuliere panden (woonhuizen) die leegstaan, zijn bij ons te verzekeren tegen de risico’s van:

• Brand en het blussen daarvan;
• Blikseminslag. Wij vergoeden schade ook als er geen brand was;
• Inductie;
• Ontploffing;
• Luchtvaartuig.
• Storm.

Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt minimaal € 2.500,- per gebeurtenis.

Hoe stellen wij na schade de waarde van uw woonhuis vast?
Wij stellen de waarde van het woonhuis vast op basis van de verkoopwaarde behalve als u door de overheid verplicht wordt het huis opnieuw op te bouwen. In dat geval vergoeden wij de herbouwwaarde.

Verkoopwaarde
Wij gaan bij onze schadevergoeding uit van de verkoopwaarde, zonder de waarde van de grond. Het maximumbedrag van de verkoopwaarde is het bedrag van de herbouwwaarde.

Hoe hoog is de schadevergoeding?
Wij baseren uw schadevergoeding op:

• het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis, of;
• het verschil tussen de herbouwwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis, of;
• de kosten van het herstellen van de schade onmiddellijk na de gebeurtenis.

Een expert (of meerdere) stelt vast welke schade hersteld kan worden.

Aanvraagprocedure particuliere panden
Behalve het aanvraagformulier ontvangen wij ook graag een volledig ingevuld “inventarisatiefomulier leegstaande panden”. De gegevens die vermeld staan op zowel het aanvraagformulier als het inventarisatieformulier worden gebruikt voor inschatting van het risico. Op basis daarvan de premie en aanvullende condities worden bepaald. Het meesturen van foto’s helpt bij deze inschatting. Als de verstrekte informatie hiertoe aanleiding geeft, kunnen wij het risico laten inspecteren.

Bedrijfsgebouwen
Ook bedrijfspanden zijn te verzekeren tegen de onderstaande risico’s:

• Brand en brandblussing;
• Ontploffing;
• Bliksem;
• Luchtvaartuigen;
• Storm.

Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt minimaal € 10.000,- per gebeurtenis. Als verzekerde waarde geldt de verkoopwaarde of de casco-waarde.

Omvang van de schade
De omvang van de schade aan het gebouw, zonder de waarde van de grond, wordt vastgesteld op het verschil tussen de verkoopwaarde van het gebouw, zonder de waarde van de grond, onmiddellijk voor de schade en van het overgebleven deel onmiddellijk na de schade.

Aanvraagprocedure bedrijfspanden
Voor bedrijfspanden zal altijd eerst een inspectie plaats moeten vinden. Na ontvangst van een aanvraagformulier voor het verzekeren van een leegstaand bedrijfspand zullen wij opdracht tot inspectie verstrekken aan een gerenommeerd expertise-bureau. De kosten van deze inspectie komen voor rekening van de aanvrager. Hiermee dient aanvrager zich dan ook van tevoren akkoord te verklaren.

 

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)