AVB versus BAV

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden nog al eens door elkaar gehaald. Toch is het verschil goed duidelijk te maken. In dit artikel worden de verschillen, met voorbeelden, voor u toegelicht.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Voor ondernemers in de financiële dienstverlening en makelaardij zijn er verschillende mogelijkheden om risico’s te verzekeren. Voor het pand en de inventaris, maar ook voor de aansprakelijkheid. De meeste ondernemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Naast de AVB zijn er ook andere aansprakelijkheidsverzekeringen die van belang kunnen zijn. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) worden dan nogal eens door elkaar gehaald. Toch is het verschil goed duidelijk te maken.

de AVB

De AVB geeft dekking voor schade aan personen en zaken (materiële-en letselschade) wanneer die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt. De schade moet hebben plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werkzaamheden van het bedrijf en het bedrijf moet daarvoor aansprakelijk zijn. Dit kan schade zijn die aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers onderling veroorzaken of schade die werknemers zelf lijden tijdens het verrichten van de werkzaamheden. Deze verzekering is niet verplicht maar wel verstandig om af te sluiten. Enkele voorbeelden van schade die onder een AVB vallen:

/ Door het toedoen van een medewerker struikelt een klant en deze loopt letselschade op of
/ Uw medewerker haalt koffie voor zijn collega’s, struikelt, en gooit de koffie over het colbert van één van de collega’s.

Beide situaties zijn voorbeelden waar een AVB uitkomst kan bieden.

de BAV

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) geeft daarentegen juist dekking voor de vermogensschade (financiële schade) die door een ondernemer of professional tijdens de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Denk aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid, vergissingen, verzuim, en onachtzaamheid tijdens de dienstverlening. Met een BAV zijn vaak ook aanvullende kosten verzekerd. Zoals kosten die gemaakt worden wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden aangevochten.

Een BAV geeft bijvoorbeeld dekking als een medewerker van een assurantieadviseur een fout maakt waardoor een polis niet juist wordt opgemaakt of als een makelaarsmedewerker een fout maakt in een (voorlopig) koopcontract. Als een klant hierdoor financiële schade oploopt, kan een beroep worden gedaan op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De BAV moet vervolgens weer niet verward worden met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris en zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft. Zo blijft hun privévermogen bij fouten buiten schot.

Noodzaak aansprakelijkheidsverzekeringen

Vanuit de wet zijn er steeds meer mogelijkheden om ondernemers aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims is dan ook sterk toegenomen. Dat maakt een BAV verzekering, naast een AVB, tot een onmisbare verzekering. Verschil is dus de dekking die geboden wordt. AVB voor materiele en letselschade en BAV voor vermogensschade. Daarnaast is de AVB niet verplicht en geldt er voor de BAV soms wel een wettelijke verplichting of verplichting vanuit een aansluiting bij een brancheorganisatie. De Vereende biedt beide verzekeringen aan, maar richt zich met de BAVAM-polis specifiek op beroepen in de financiële dienstverlening.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×