Enkel glas in huurwoning is een gebrek


3 april '24 - Hoewel veel huurwoningen in Nederland inmiddels zijn voorzien van (ten minste) dubbel glas, hebben voornamelijk monumentale panden enkel glas. Dit leidt vaak tot een tochtige, koude woning voor de huurder en, tegenwoordig belangrijk, ook vaak tot hoge stookkosten. Toch zijn verhuurders niet altijd happig om het enkel glas te vervangen door duurzamere alternatieven. Een huurder probeerde recent een doorbraak te forceren bij de rechter en legde daarom aan de rechtbank Amsterdam de vraag voor of de aanwezigheid van enkel glas een gebrek is dat de verhuurder moet herstellen. Met succes want enkel glas kan onder omstandigheden een gebrek opleveren, zo oordeelde de rechtbank.

Feiten

In deze kwestie gaat het om een huurder van een appartement in een monumentaal 17e-eeuws pand in hartje Amsterdam. De voorzijde van het appartement, waar de woonkamer is gelegen, is voorzien van schuiframen met enkel glas. Bij de keuken en de slaapkamer aan de achterzijde van het appartement is wel dubbel glas aangebracht.

Door het enkel glas aan de voorzijde heeft de huurder last van kou in het appartement en maakt zij veel stookkosten. Daarom vraagt de huurder aan de verhuurder om onder meer aan de voorzijde dubbel glas of vacuümglas te plaatsen. Volgens de huurder is het appartement in de huidige staat onvoldoende geïsoleerd en is hierdoor sprake van een gebrek dat de verhuurder moet herstellen.

Volgens de verhuurder is van een gebrek geen sprake, maar is het plaatsen van dubbel glas een woningverbetering die niet kan worden afgedwongen door de huurder. De verhuurder wil op zich wel meewerken met plaatsing van dubbel glas, maar dan wel onder de voorwaarde dat de huur wordt verhoogd.

De huurder gaat hiermee niet akkoord en stapt naar de rechter.

 

Oordeel rechtbank

De rechtbank geeft de huurder gelijk en oordeelt dat de aanwezigheid van enkel glas in dit geval een gebrek is dat de verhuurder moet herstellen.

Relevant voor dit oordeel is, volgens de rechtbank, onder meer het maatschappelijk besef dat er maatregelen moeten worden genomen om energie te besparen, in het bijzonder naar aanleiding van de klimaattop in Parijs en de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad. Ook de energiecrisis speelt een rol. De stookkosten voor een slecht geïsoleerde woning worden steeds hoger en isolatiemaatregelen zoals dubbel glas kunnen helpen om de woonlasten voor de huurder betaalbaar te houden. Verder is een ruime meerderheid van de huurwoningen van particuliere verhuurders al voorzien van dubbel glas en hieruit kan volgens de rechtbank worden afgeleid dat dubbel glas inmiddels als normaal wordt gezien.

Dat het appartement onderdeel uitmaakt van een 17e-eeuws monumentaal pand en de huurder hiervan bij aanvang van het huurcontract ook van op de hoogte was, maakt dit volgens de rechtbank niet anders. Aan de achterzijde is het appartement wel voorzien van dubbel glas, zo benadrukt de rechtbank. Ook is het plaatsen van dubbel glas niet onmogelijk en brengt dit niet een exorbitante investering voor de verhuurder met zich mee.

De rechtbank wijst de verweren van de verhuurder van de hand en veroordeelt de verhuurder onder meer om aan de voorzijde van het appartement dubbel glas of vacuümglas aan te brengen.

Opletten bij verhuur woning met enkel glas

Deze uitspraak laat zien dat het dus opletten geblazen is bij het verhuren van woningen met enkel glas. Tegenwoordig is dubbel glas min of meer de standaard geworden en onder omstandigheden kan de huurder van de verhuurder eisen dat hij enkel glas vervangt door (ten minste) dubbel glas, zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat.

De huurder zal echter niet altijd succesvol kunnen aanvoeren dat enkel glas een gebrek is. Dit zal per geval moeten worden bekeken. Belangrijke omstandigheden in deze casus waren dat het appartement al deels was voorzien van dubbel glas, dat het mogelijk was – ondanks de monumentale status van het pand – om dubbel glas te plaatsen en dat het plaatsen van dubbel glas geen onredelijk grote investering voor de verhuurder betekende.

Verdere rechtspraak zal moeten uitwijzen in welke gevallen de aanwezigheid van enkel glas leidt tot een gebrek.

 

Zie voor de volledige uitspraak:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2024:619

 

Auteur
Wisse de Groot, Hemwood

auteur Wisse de Groot hemwood

Tags