Heeft u altijd garantie tegen onderverzekering met een herbouwwaardemeter?


20 maart '24 - Om de herbouwwaarde voor een woonhuisverzekering te bepalen, wordt er vaak gebruik gemaakt van een herbouwwaardemeter. Is er altijd garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaardemeter wordt ingevuld?

Feit of fabel / Met een herbouwwaardemeter heeft u altijd garantie tegen onderverzekering

Vaststellen herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het woonhuis opnieuw te bouwen op dezelfde plaats in dezelfde staat. Het Verbond van Verzekeraars publiceert jaarlijks een herbouwwaardemeter. Veel verzekeraars maken gebruik van de herbouwwaardemeter, of een afgeleide, om bij benadering de herbouwwaarde van een woonhuis vast te stellen.

Deze waarde zal nooit overeenkomen met de werkelijke herbouwwaarde maar geeft voor verzekeraars een goede en voldoende indicatie van de daadwerkelijke herbouwwaarde.

De berekening van de herbouwwaarde door middel van de herbouwwaardemeter is gebaseerd op een driedeling. Er wordt onderscheid gemaakt in ‘type woonhuis’, de ‘kwaliteit’ van de bouwdelen en de ‘inhoud’ van het woonhuis. Bij de berekening van de inhoud van het woonhuis moet ook rekening worden gehouden met de inhoud van eventueel aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte e.d. Het gaat daarbij om kubieke meters (m3) en niet om vierkante meters (m2).

Een woonhuisverzekering wordt na het invullen van de herbouwwaardemeter veelal met garantie tegen onderverzekering afgesloten. Zo hoeft de klant zich geen zorgen te maken dat hij misschien tegen een te laag bedrag is verzekerd of dat bij schade discussie ontstaat over de herbouwwaarde.

De herbouwwaardemeter is niet bruikbaar voor alle typen woonhuizen. De herbouwwaardemeter gaat namelijk uit van standaardbouw en kan bijvoorbeeld niet gebruikt kan worden voor monumentale panden, panden met een bijzonder karakter of een waarde boven een bepaald verzekerd bedrag. Daarom wordt in deze gevallen de herbouwwaarde bepaald met een taxatierapport. Dit taxatierapport dient dan geen ‘’marktwaarde’’ taxatierapport te zijn maar een taxatierapport opgemaakt conform artikel 7:960 BW. Als de getaxeerde herbouwwaarde op de polis dan ook geïndexeerd wordt, zal er bij schade geen discussie kunnen ontstaan over onderverzekering.

Wel of geen garantie tegen onderverzekering

In verzekeringsvoorwaarden of clausules wordt bepaald wanneer er wel of geen sprake is van garantie tegen onderverzekering. De duur van de garantie is in de meeste gevallen beperkt tot een bepaalde tijd. Daarna moet de herbouwwaardemeter opnieuw worden ingevuld om opnieuw garantie tegen onderverzekering te verkrijgen.

Verzekeraars hebben in hun garantiebepalingen ook opgenomen wanneer er geen sprake is van garantie tegen onderverzekering. Dit geldt als de herbouwwaardemeter niet correct wordt ingevuld.
Zeker bij het bepalen van de inhoud kan dit een lastige opgave zijn. Het gebeurt nogal eens dat met vierkante meters wordt gerekend in plaats van kubieke meters. Als door zo’n fout de uitkomst van de waardemeter (sterk) negatief wordt beïnvloed, kan dit  gevolgen hebben voor de garantie. Uiteraard wordt uitgegaan van het ter goeder trouw invullen van de waardemeter, maar als de verschillen echt groot zijn, heeft de verzekeraar de optie om de garantie te laten vervallen.

Waardebepaling via externe partijen

Juist omdat het invullen van de waardemeters best lastig kan zijn, zoekt de verzekeringsbranche steeds meer naar alternatieven voor de waardemeters.
Voor de inboedelwaardemeter heeft de Vereende al aansluiting gevonden bij een externe partij die op basis van objectieve, econometrische modellen een actuele en betrouwbare inboedelwaarde kan vaststellen. Hier hoeft geen inboedelwaardemeter meer ingevuld te worden, maar wordt garantie tegen onderverzekering gegeven op basis van de waarde die uit deze modellen naar voren komt. Ook voor het bepalen van de herbouwwaarde willen wij toe naar soortgelijke vaststelling. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht.

Feit of fabel

De stelling ‘Met een herbouwwaardemeter heeft u altijd garantie tegen onderverzekering’ is dus een fabel. Wanneer de waardemeter niet (geheel) correct wordt ingevuld, kan dit betekenen dat de garantie tegen onderverzekering niet geldt.

 

Auteur
Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

auteur Willem_Jonkman 23

Tags