Is schade door klussen verzekerd?

 

Feit of Fabel: Schade door klussen is nooit verzekerd

7 juli 2020 - Als u de afgelopen tijd bij een bouwmarkt bent geweest, heeft u waarschijnlijk ook geruime tijd in de rij moeten staan om binnen te komen en vervolgens weer om  af te rekenen. Wij zijn massaal aan het klussen gegaan. Een goede en nuttige bezigheid in deze tijd waarin wij zoveel mogelijk thuis moesten blijven.
Hoe goed voorbereid u ook aan een klus begint, er kan altijd iets mis gaan. Het is dan goed om te weten wat er door een verzekering wordt vergoed.

Klustijd

U heeft een weekje vakantie naar Spanje moeten annuleren, maar heeft wel de vrije dagen opgenomen. Een goed idee om die vrije tijd te gebruiken om de badkamermuur eindelijk te gaan verplaatsen. Een klus die u al maanden vooruit schuift, maar waar u nu alle tijd voor heeft.

Een vriend is zo aardig te komen helpen. Een paar extra handen is nooit weg. Na 30 minuten in de rij voor de kassa van de bouwmarkt te hebben gestaan, gaat u vol goede moed op huis aan. Bij het uitladen tikt de vriend per ongeluk met een balk een ruitje uit de voordeur van uw woning (1). Gelukkig raakt hij zelf niet gewond. Bekomen van de schrik loopt u met de gereedschapskist naar boven. Deze valt uit uw handen en beschadigt de pas gelegde houten parketvloer (2). Vol adrenaline begint u met het slopen van de muur van de badkamer. Dit blijkt echter een draagmuur te zijn waardoor de constructie van de woning instabiel raakt (3).

Zomaar wat voorbeelden van wat er mis kan gaan. Maar wat is er dan verzekerd?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wanneer er bij een klus een professioneel bedrijf wordt ingeschakeld en er ontstaat schade, dan kunt u deze verhalen op dat betreffende bedrijf. Vaak zal het bedrijf voor dat soort situaties ook een verzekering hebben afgesloten. Wanneer een vriend, kennis of familielid belangeloos helpt bij een klus is dat anders. Er is dan sprake van een vriendendienst. Bij schade is er dan geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid. Er wordt immers geklust op het risico van de benadeelde. In het voorbeeld (1) waarbij de vriend het ruitje uit de voordeur tikt, is sprake van zo’n vriendendienst. Een AVP biedt dan vaak een toch uitkomst. Vele verzekeraars hebben daarin namelijk bepalingen opgenomen die bij schade door vriendendienst dekking verlenen, ondanks dat in zo’n situatie de aansprakelijkheid eigenlijk ontbreekt. Maatstaf voor een verzekeraar is dan of er aansprakelijkheid zou zijn geweest als die schade niet in het kader van een vriendendienst zou zijn toegebracht. Vaak geldt er wel een maximale vergoeding bij schade door vriendendienst. Dit bedrag is lager dan het standaard verzekerde bedrag van de AVP.  

Wanneer u zelf een woonhuisverzekering inclusief glasdekking heeft afgesloten, kan het ruitje overigens ook op deze woonhuisverzekering gedekt zijn.

Woonhuis- of inboedelverzekering

Over het algemeen geldt dat schade die rechtstreeks is ontstaan tijdens het klussen niet is verzekerd. Schiet u uit bij het op maat zagen van laminaat en raakt het laminaat hierdoor beschadigd, dan zal dat niet verzekerd zijn. Maar laat u een gereedschapskist op uw parketvloer vallen zoals in het voorbeeld (2) dan zal dit mogelijk wel verzekerd zijn als er een ‘allrisk’ woonhuisverzekering aanwezig is.

Onder welke verzekering schade geclaimd kan worden, hangt af van wat er precies beschadigd is. Onder een inboedelverzekering vallen de ‘losse’ spullen in het huis, zoals de meubels,  audioapparatuur of een tv. Wel geldt er tegenwoordig vaak een beperking voor schade aan mobiele elektronica zoals telefoons en tablets. Een woonhuisverzekering heeft betrekking op het huis zelf en alles wat hieraan vastzit, zoals een houten vloer, de muren, het dak en de leidingen.

Allereerst is het dus belangrijk om te weten welk onderdeel van de woning beschadigd is tijdens het klussen: het woonhuis of de inboedel? Soms kan dit verschil nog onduidelijk zijn. Met name bij schade aan een vloer is het goed om vast te stellen of het een vloer betreft die eenvoudig weg te halen is of dat het een vloer betreft die nagelvast aan de grond zit. In het eerste geval wordt de schade wellicht vergoed door de inboedelverzekeraar en in het tweede geval door de woonhuisverzekeraar. 

Als de woning wordt gehuurd, is het net weer iets anders. Huurders hebben geen eigen woonhuisverzekering. De woonhuisverzekering zal door de verhuurder moeten worden afgesloten. De verhuurder zal de schade aan de vloer dan zeer waarschijnlijk proberen te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder wanneer deze aansprakelijk is voor de schade.

Ook de gekozen dekking van uw verzekering is van belang. Vaak is er bij een woonhuisverzekering de keuze tussen een ‘extra uitgebreide dekking’ of een ’allriskdekking’.  Bij de Vereende kennen wij overigens niet de mogelijkheid om een ‘allriskdekking’ te sluiten voor uw woonhuis. Met een ‘extra uitgebreide’ woonhuisverzekering bent u meestal alleen verzekerd voor brandschade, waterschade, inbraak en soortgelijke schades.  Een allriskverzekering verzekert alle schades die onder de extra uitgebreide dekking vallen, maar hiernaast bent u ook nog verzekerd voor schades die zijn ontstaan door eigen schuld. Denk aan het omgooien van een pot verf over de vloer.

Veel woonhuisverzekeringen hebben expliciet een uitsluiting voor schade die is ontstaan tijdens verbouwingen. Is de constructie van uw huis instabiel geworden doordat u de draagmuur bewust hebt doorgebroken, zoals in het voorbeeld (3), dan zal dit dus mogelijk niet onder de woonhuis verzekering vallen. De kosten om dit te verhelpen komen dan voor eigen rekening. Het is dus raadzaam om bij het sluiten van een woonhuisverzekering goed na te gaan wat er onder de dekking valt.

Feit of fabel

Dat schade door klussen nooit verzekerd zou zijn, is een fabel. Wel is het zo dat niet iedere schade is gedekt. Het is dus sterk afhankelijk van wie de schade heeft veroorzaakt, wat er beschadigd is en welke verzekeringsvoorwaarden er gelden. Goed om dat in het achterhoofd te houden als u aan een klus begint.

 

Auteur

Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

Willem Jonkman auteur