Mag u met een been of arm in het gips autorijden?


1 november '23 - Met de winter in aantocht vertrekken veel mensen weer richting wintersport gebieden. Met hopelijk veel sneeuw en mooie pistes. Naast veel sneeuwpret eindigt een wintersport vakantie voor sommigen helaas voortijdig door een skiongeluk. Snowtrex heeft onderzoek gedaan naar de meest voorkomende verwondingen: de knieën hebben het meeste te lijden, daarna letsel aan schouders, hoofdwonden, romp, heup, dijbeen en onderbeen. Eurocross en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doen onderzoek naar de aard van letsels: bij snowboarders zijn dat vooral verwondingen aan de pols en arm. Bij skiërs is meer sprake van letsel aan het onderbeen (knie, voet, enkel) en de heupen. Veel verwondingen eindigen helaas in het gips.

Wel of niet autorijden?

De vraag is of u mag autorijden wanneer u een been of arm in het gips heeft. Bij thuiskomst na een skivakantie, maar ook wanneer u door een andere oorzaak gips heeft. En nog meer specifiek: of u dan verzekerd bent. Een verzekeraar kent de medische situatie van een klant niet. Als u vraagt om een bewijs dat u verzekerd bent met gips, zal een verzekeraar die niet geven. De verzekeraar zal verwijzen naar de arts. Maar ook de arts zal hier geen uitsluitsel over geven. Een arts heeft kennis van de medische toestand van een patiënt. En kan hooguit een advies geven of autorijden mogelijk is. In het tijdschrift Medisch Advies van 9 mei 2013 wordt het artsen afgeraden om een verklaring te geven dat de patiënt mag autorijden. De arts adviseert de patiënt meestal om contact op te nemen met de verzekeraar. Dus de verzekeraar verwijst naar de arts en de arts verwijst naar de verzekeraar. Wat dan te doen?

Wet- en regelgeving en polisvoorwaarden

Misschien kunnen we iets met de wet- en regelgeving of met de polisvoorwaarden van een verzekeraar.

  • De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In hoofdstuk II staan bepalingen over verkeersgedrag. Uitgelegd wordt dat het verboden is om een gevaar te veroorzaken of ander verkeer te hinderen. Dit gaat vooral over het overtreden van verkeersregels, bijvoorbeeld door rood licht rijden of met te veel alcohol op achter het stuur. Daarnaast moet de bestuurder beschikken over een geldig rijbewijs. Ook wordt beschreven dat het de bestuurder verboden is gedrag te vertonen, dat door schuld een ongeval veroorzaakt.
  • Verzekeraars hebben in de voorwaarden bepalingen staan waar een klant aan moet voldoen (verplichtingen) of die een klant niet mag doen (uitsluitingen). Denk bij verplichtingen aan bepalingen als: u heeft een geldig rijbewijs en u mag niet rijden na alcohol- of drugsgebruik. Uitsluitingen zijn bijvoorbeeld schade die opzettelijk is veroorzaakt of door roekeloos rijden. Deze bepalingen sluiten aan bij de Wegenverkeerswet.
  • Rijvaardigheid en rijbevoegdheid staan ook beschreven in de Wegenverkeerswet (hoofdstuk IV). Hierin staat aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om het rijbewijs te verkrijgen maar ook om het te houden. Denk hierbij aan minimum leeftijd, type voertuig en geldigheidsduur. In artikel 124 staat dat een rijbewijs ongeldig is als de houder lichamelijk en geestelijk niet langer in staat is om te rijden.

Formeel moet een bestuurder een rijbewijskeuring aanvragen bij het CBR (Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid) als de gezondheidssituatie gewijzigd is. Initiatief ligt bij de persoon zelf. De hele procedure kan meerdere maanden in beslag nemen, op dit moment nog langer door drukte bij het CBR. Als u iets gebroken heeft, heeft dit dus geen zin. De doorlooptijd is langer dan de duur van het herstel.

Feit of fabel?

Alles op een rijtje: nergens staat zwart-wit beschreven of u mag rijden als u gips heeft. In geval van een ongeluk zal een verzekeraar beoordelen of het ongeluk veroorzaakt is door het gips. In verzekeringstermen: of er causaal verband is. Het zal dus van geval tot geval anders zijn,  is dus afhankelijk van de specifieke situatie. Is een verzekeraar van mening dat er causaal verband is, dan zal bij schade aan iemand anders de verzekeraar dit vergoeden. Maar de verzekeraar zal de uitkering verhalen bij de veroorzaker.

De uitslag van de stelling ‘Met een been of arm in het gips mag u niet autorijden’ is niet heel zwart-wit. Maar omdat nergens specifiek staat of het verboden of toegestaan is, is de stelling een fabel.

In de praktijk komt het er dus op neer dat u zelf moet beoordelen of het veilig en verantwoord is om te rijden. Soms spreekt het voor zich, dat het niet veilig is. Bijvoorbeeld met een heel been of hele arm in het gips. Maar andere situaties zijn meer discutabel. Dus het komt erop neer uw gezonde verstand te gebruiken.

Het beste advies is eigenlijk om u te laten rijden als u gips heeft. Vaak is dit weer hersteld na een week of 6 en kunt u dan weer met een goed gevoel achter het stuur kruipen. Veiligheid gaat voor alles!

 

Auteur
Mirjam Hermans, Senior specialist verzekeringstechniek

auteur Mirjam_Hermans

Tags