Uitlooprisico

Uitlooprisico; een veelgebruikte en daardoor vaak gehoorde verzekeringsterm. Maar wat is het ook alweer en wanneer komt het voor?

Schade ontstaan tijdens looptijd

Bij het overgrote deel van de schadeverzekeringen zal een schade al tijdens de looptijd van de verzekering kenbaar zijn. De schade zal dan ook tijdens de looptijd bij de verzekeraar worden gemeld. Je rijdt bijvoorbeeld met je auto achterop je voorganger. De schade is direct zichtbaar en zal vaak snel worden aangemeld en afgehandeld. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen ligt dit vaak ingewikkelder. Daar kan het voorkomen dat de schade pas blijkt nadat de verzekering is beëindigd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Particulier

Bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) speelt het moment van veroorzaken en ontstaan van de schade een rol. Wanneer de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur, maar pas ontstaat nadat de polis al is beëindigd, dan noemen we dit het uitlooprisico. Het uitlooprisico is gedekt op de AVP. De schade is immers ontstaan tijdens de verzekeringsduur. Een voorbeeld: uw hond loopt de postbode omver. Die komt lelijk te val, maar denkt in eerste instantie dat het allemaal wel meevalt. Na twee maanden gaat de postbode alsnog naar de dokter en blijkt hij toch serieus letsel te hebben opgelopen. Inmiddels is de AVP bij een andere verzekeraar ondergebracht. Omdat de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur van de AVP bij de vorige verzekeraar kan de claim daar alsnog worden ingediend.

Zakelijk

In het verleden was er ook voor de zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen dekking als de schade was ontstaan was tijdens de duur van de verzekering (Loss-occurance). Deze vorm is een aantal jaar geleden bij een aantal verzekeraars vervangen door de Claims-made dekking; een aanspraak moet nu tijdens de looptijd van de verzekering bij de verzekeraar worden aangemeld. In principe is er dus geen dekking voor aanspraken die na beëindiging van de verzekering worden aangemeld. Het risico, dat verzekerde na de verzekeringsperiode nog aansprakelijk kan worden , wordt opgevangen door het extra verzekeren van het uitlooprisico.

Dekking uitlooprisico

Wanneer er sprake is van een dekking voor het uitlooprisico betekent dit dat de verzekerden, voor een bepaalde periode, na de beëindiging van de verzekering nog verzekerd zijn voor de schade die een derde heeft opgelopen door hun handelen of nalaten in de verzekeringsperiode. Wordt bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) opgezegd door de verzekeraar of gestopt omdat een onderneming haar werkzaamheden beëindigd? Dan kan er uit die eerdere periode nog een claim komen die tijdens de looptijd nog niet bekend was. Ook bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering komt dit voor. Stel een makelaar maakt een fout die tijdens de looptijd van de verzekering niet wordt opgemerkt. Deze beroepsfout kan naderhand alsnog tot grote schade leiden.
Door de uitloopdekking in te kopen kan dit veelal worden opgevangen. Als een verzekeraar de polis opzegt dan geldt er, voor de AVB, vaak een nameldingstermijn van één jaar. Als de verzekeringnemer zijn activiteiten beëindigt dan wordt er meestal een nameldingstermijn van drie jaar verleend. Aanspraken die in de overeengekomen nameldingstermijn worden gemeld, vallen dan onder de dekking als deze zijn ontstaan door een handelen/nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de beëindigingsdatum van de verzekering.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×