WA verzekering voor Praalwagens

Een optocht is altijd een vrolijke gebeurtenis. Maar ook u bent zich bewust van de mogelijke gevaren van het rijden met uw praalwagen. Schade aan een toeschouwer kan zomaar gebeuren. Met de WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) voor Praalwagens bent u hiervoor goed verzekerd. Daarnaast kunnen ook mensen die meerijden op de praalwagen schade lijden. U kunt de WA-verzekering voor Praalwagens uitbreiden met een ongevallendekking voor deze personen.

Waarom komt u bij de Vereende?

U kunt uw verzekering niet bij een andere verzekeraar afsluiten. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd heeft betaald, veel schades heeft geclaimd, fraude heeft gepleegd of omdat u een strafrechtelijk verleden heeft. Het kan ook zijn dat andere verzekeraars het risico dat u wilt verzekeren niet accepteren. Meestal kunt u dan bij de Vereende terecht voor een verzekering. Een verzekering kunt u aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur (tussenpersoon). Voor meer informatie, kijk hier.

Wie zijn verzekerd? 

De WA verzekering voor Praalwagens verzekert schade veroorzaakt door de verzekeringnemer, de eigenaar, de bestuurder, de houder en de passagiers van het motorrijtuig dat als praalwagen, of als trekkend voertuig van de praalwagen (aanhanger), wordt gebruikt.

Wat is verzekerd?

Schade aan anderen die met of door het trekkende motorrijtuig en/of de praalwagen/aanhanger wordt veroorzaakt.   

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is onder andere:

  • schade aan het trekkende motorrijtuig, de praalwagen of aanhanger zelf;
  • schade die ontstaat wanneer er geen vergunning of ontheffing voor de optocht is gegeven;
  • met opzet toegebrachte schade;
  • schade veroorzaakt zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
  • schade veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs.

Voor een volledig overzicht van ‘wat wel en niet verzekerd is’ verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en clausules.

Verzekerd bedrag
Verzekerd is:

- tot € 1.300.000 per gebeurtenis voor schade aan zaken;
- tot € 6.450.000 per gebeurtenis voor schade aan personen.

Als er meer dan 8 personen op de praalwagen of aanhanger aanwezig zijn, wordt het verzekerd bedrag voor schade aan personen verhoogd naar € 10.836.000 per gebeurtenis.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. Wanneer er aanleiding voor is, kunnen wij hiervan afwijken. Een eventueel eigen risico is dan terug te vinden op het polisblad, in de voorwaarden of in clausules.

Aanvullende verzekeringen

Wilt u meer zekerheid, dan kunt u ook kiezen voor een aanvullende ongevallendekking: de Ongevallen inzittendenverzekering (OI). Hiermee zijn de personen die meerijden verzekerd als zij door een ongeval blijvend invalide raken of overlijden.
U kunt kiezen tussen 1-8 personen en 9-20 personen. Het is niet mogelijk om meer dan 20 personen te verzekeren voor de ongevallenverzekering. Is gekozen voor 1-8 personen en rijden er meer dan 8 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast.

Er wordt maximaal een van tevoren vastgesteld bedrag per persoon uitgekeerd bij blijvende invaliditeit (€ 10.000) of overlijden (€ 50.000).

Bijzonderheden

Maximaal aantal personen
Er mogen maximaal 20 personen op de praalwagen of aanhanger aanwezig zijn. Meer dan 20 personen kunnen niet verzekerd worden. Op het polisblad staat hoeveel personen er zijn verzekerd.

De praalwagen of aanhanger moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen staan in de polisvoorwaarden beschreven en hebben onder andere te maken met de omheining op de praalwagen of de aanhanger en met de manier waarop de aanwezige personen op de praalwagen of de aanhanger veilig kunnen worden vervoerd. Als niet aan deze eisen is voldaan, dan is er geen dekking op de WA verzekering of op de Ongevallendekking voor schade aan de personen op de praalwagen of op de aanhanger.

Technische deugdelijkheid
Een ongekentekend motorrijtuig is alleen verzekerd als voor dat betreffende motorrijtuig voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering een verklaring van technische deugdelijkheid is afgegeven door een erkend garagebedrijf. De verklaring van technische deugdelijkheid mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Motorrijtuig
De praalwagen is altijd een motorrijtuig of wordt getrokken door een motorrijtuig. De verzekering geldt niet voor bijvoorbeeld loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken.

Korting
U kunt deelname aan meerdere optochten in 1 keer verzekeren. Als vereniging kunt u alle deelnemende praalwagens aan uw optocht verzekeren. Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op één polis? Dan krijgt u 10 % korting over de hele premie.

Op welk moment geldt de verzekering?
De verzekering geldt tijdens:

  • deelname aan de optocht;
  • de rit naar de startplaats van de optocht*;
  • het vervoer van de praalwagen na de optocht*.

* LET OP: Bij de rit van en naar de stalling is het niet toegestaan om personen te vervoeren op de praalwagen of aanhanger. Schade aan personen is gedurende deze ritten dus niet verzekerd.

Dekkingsgebied
U bent verzekerd voor optochten in Nederland. Ook bent u verzekerd in België en Duitsland als de optocht start en/of eindigt in Nederland.

Vereende vlogt

Downloads

Wilt u de polisvoorwaarden van deze verzekering bekijken? Klik dan hieronder.

Downloads download hier onze praalwagen brochure

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)