Veelgestelde vragen

Wat kost een autoverzekering bij de Vereende?
Over wat u gaat betalen valt vooraf vaak niet veel te zeggen. De hoogte van de premie hangt behalve van het object wat u wenst te verzekeren ook af van uw schade- en betalingsverleden. De premie kan dan ook pas na beoordeling van de aanvraag door ons verstrekt worden. In zijn algemeenheid kunnen we wel zeggen dat de premie meer bedraagt dan wanneer u zich bij een meer reguliere maatschappij zou verzekeren.

Voor een offerte kunt u het beste contact opnemen met een verzekeringsadviseur die zaken doet met de Vereende. Hij of zij zal samen met u een aanvraag-/offerteformulier invullen, op basis waarvan wij uw premie berekenen. Klik hier om een verzekeringsadviseur bij u in de buurt te vinden.

Waarom is er premieverschil in vergelijking met andere verzekeringsmaatschappijen?
De Vereende hanteert geen vaste premietarieven. Elke verzekeringsaanvraag wordt door ons individueel beoordeeld, elke aanvrager krijgt van ons een offerte op maat.

Wat is een ‘waarborgsom’ en waarom moet ik dit betalen?
De Vereende kent op de motorrijtuigverzekering een waarborgsom. Deze waarborgsom betaalt u bij aanvang van de verzekering. Als u uw premie niet op tijd betaalt, gebruiken wij deze waarborgsom om de niet betaalde premie mee te verrekenen.

Als u uw premie wel altijd op tijd betaalt, en u beëindigt uw verzekering bij de Vereende, dan krijgt u de waarborgsom van ons terug. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed

Waarin verschillen jullie van andere maatschappijen?
De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico's en/of mensen die moeite hebben om zich ergens anders te verzekeren, bijvoorbeeld vanwege een minder gunstig verzekeringsverleden of omdat het te verzekeren object door andere maatschappijen als een te groot risico wordt gezien. De Vereende hanteert echter ruimere acceptatienormen en kan vaak wel een verzekering aanbieden.

Er zijn echter wel een aantal bijzonderheden waar u rekening mee dient te houden:
• De Vereende verleent geen voorlopige dekking;
• De premie moet altijd vooruit worden betaald;
• In de meeste gevallen moet een waarborgsom aan ons worden overgemaakt;
• Wij vragen om meer informatie dan andere verzekeraars;
• De premie zal over het algemeen hoger uitvallen dan bij de meeste reguliere verzekeraars.

Kan ik mijn auto bij de Vereende verzekeren?
Ja dat kan. Maar let op: de Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico's en/of mensen die moeite hebben om zich ergens anders te verzekeren vanwege een minder gunstig verzekeringsverleden. De premie voor een autoverzekering bij de Vereende ligt daardoor over het algemeen hoger dan bij de meeste andere verzekeraars.

Hoe vraag ik een verzekering aan bij de Vereende?
Voor het aanvragen van een verzekering bij de Vereende kunt u contact opnemen met een verzekeringsadviseur die zaken met ons doet. Klik hier om een verzekeringsadviseur bij u in de buurt te vinden. Samen met deze adviseur vult u een aanvraagformulier in dat naar de Vereende wordt gestuurd. Als alle benodigde informatie bij ons aanwezig is verstrekken wij een premieopgave. Indien u akkoord gaat met de premieopgave kan - na betaling van de premie, kosten, assurantiebelasting en eventueel een waarborgsom - de verzekering ingaan.

Wie is mijn tussenpersoon?
Uw tussenpersoon (of verzekeringsadviseur) is degene bij wie u de verzekering heeft aangevraagd en die u kan adviseren op het gebied van uw verzekeringen. U vindt zijn of haar gegevens op uw polisblad.

Hoe moet ik een schade melden?
Een schade meldt u via uw verzekeringsadviseur. U vindt de gegevens van uw verzekeringsadviseur op uw polisblad.

Waarom moet ik tóch drie maanden vooruit betalen bij aanvang van de verzekering als ik kies voor maandbetaling?
De Vereende verstuurt over het algemeen de nota voor bestaande verzekeringen vier tot zes weken voor de eerste van de maand waarin de verzekering verlengd wordt. Het kan dus voorkomen dat bij het aangaan van de verzekering de nota's voor de volgende maand(en) al zijn verstuurd. Om te voorkomen dat u - doordat u deze rekening(en) niet heeft ontvangen - als onverzekerd te boek komt te staan, laten we u alvast de eerste drie maanden vooruit betalen. Daarna zal de verschuldigde maandpremie automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Gegevens met betrekking tot fraude worden centraal geregistreerd. Hoe weet ik of er gegevens over mij instaan?
Verzekeraars hanteren in Nederland een centraal registratiesysteem waarin o.a. gegevens met betrekking tot fraude worden vastgelegd. Dit systeem heet het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). U kunt bij het secretariaat van de beheerder van deze informatiedatabase, de Stichting CIS, opvragen welke gegevens over u vastliggen. U dient hiervoor eerst € 4,50 administratiekosten te betalen, waarna de stichting u een overzicht van uw registratie zal sturen, met daarbij informatie over wat u desgewenst verder kunt doen. Het adres van de Stichting CIS: Stichting CIS t.a.v. Team Inzage, p/a Postbus 91627, 2509 EE Den Haag, 070 3338511. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting CIS, www.stichtingcis.nl/ en vervolgens klikt u op: inzage in mijn registraties.

Kan ik mijn verzekering tussentijds opzeggen?
U kunt uw verzekering op ieder moment schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als u het object waarvoor u de verzekering heeft afgesloten op een eerder tijdstip heeft verkocht, bestaat ook de mogelijkheid om de verzekering per de datum van verkoop te beëindigen. U stelt ons dan wel in het bezit van een kopie van het vrijwaringsbewijs.

Het is overigens wel verstandig om, vóórdat u uw verzekering bij de Vereende opzegt, na te gaan of een andere verzekeraar het risico wil verzekeren.