Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP

Grote of kleine schade; u kunt aansprakelijk zijn voor schade die u veroorzaakt aan of bij een ander. U stoot per ongeluk een vaas om wanneer u op visite bent of uw kind schiet een bal door de ruit van de buren. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, oftewel een AVP,  verzekerd u zich voor dit soort situaties.

Waarom komt u bij de Vereende?

U kunt uw verzekering niet bij een andere verzekeraar afsluiten. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd heeft betaald, veel schades heeft geclaimd, fraude heeft gepleegd of omdat u een strafrechtelijk verleden heeft. Het kan ook zijn dat andere verzekeraars het risico dat u wilt verzekeren niet accepteren. Meestal kunt u dan bij de Vereende terecht voor een verzekering. Een verzekering kunt u aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur (tussenpersoon). Voor meer informatie, kijk hier.

Wie zijn verzekerd? 

De AVP kan worden afgesloten door een alleenstaande of door personen die in gezinsverband met elkaar samenwonen. In de polisvoorwaarden staat precies beschreven wie er in deze gevallen als verzekerden worden gezien.  

Wat is verzekerd?

De AVP dekt zowel de personen- en/of zaakschade die een verzekerde toebrengt aan anderen (dan verzekerden) en waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Ook de gevolgschade (indirecte schade) is verzekerd. Maar de  AVP geldt ook als uw huisdier schade toebrengt (door eigen gedraging).

Wat is niet verzekerd?

Opzettelijk toegebrachte schade is uitgesloten.
Schade die verzekerden onderling aan zaken van elkaar toebrengen is ook uitgesloten.
Ook schade door of met een motorrijtuig, schade aan gehuurde zaken of schade veroorzaakt tijdens het werk is uitgesloten.

Voor een volledig overzicht van ‘wat wel en niet verzekerd is’ verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en clausules.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 per verzekeringsjaar.
Als er afwijkende verzekerde bedragen gelden vindt u dat terug op het polisblad in de voorwaarden of in clausules.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 250. Dit is het bedrag dat bij schade voor uw eigen rekening blijft. Wanneer er aanleiding voor is, kunnen wij van dit eigen risico afwijken. Het eigen risico is terug te vinden op het polisblad, in de voorwaarden of in clausules.

Aanvullende verzekeringen

Als aan bepaalde vereisten wordt voldaan, kan aanvullend het jagersrisico worden meeverzekerd.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De AVP kunt u in het Portaal OnzeVereende aanvragen.  Heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.