Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Grote of kleine schade; u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die u veroorzaakt aan of bij een ander. U stoot per ongeluk een vaas om wanneer u op visite bent of uw kind schiet een bal door de ruit van de buren. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, oftewel een AVP, van de Vereende bent u hiervoor verzekerd.

Voor wie is een AVP?

U kunt bij ons terecht als u uw risico niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Uw vorige verzekeraar heeft uw polis bijvoorbeeld beëindigd (royement) vanwege wanbetaling of een te groot schadeverleden. Wellicht heeft u een strafrechtelijk verleden of heeft u ooit fraude gepleegd waardoor een andere verzekeraar u niet accepteert.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen  voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Lees meer over ‘hoe sluit ik een verzekering af bij de Vereende?

Alleenstaand of gezinsdekking

De AVP dekt zowel de letselschade als materiële schade die u toebrengt aan anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Ook de gevolgschade (indirecte schade) is gedekt op de AVP. Uw AVP geldt ook als uw huisdier schade toebrengt. U bent met de AVP verzekerd tot € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Wij hanteren verschillende premies voor alleenstaanden en voor personen die in gezinsverband met elkaar samen wonen.  De verzekeringsdekking is daarvoor wel gelijk.

Verzekerden in gezinsverband zijn:

 • / De verzekeringnemer
 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
 • De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen
 • Hun minderjarige kinderen inclusief pleeg- en stiefkinderen
 • Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hem/haar inwonen of voor studie uitwonend zijn, inclusief pleeg- en stiefkinderen
 • Hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hem/haar inwonen
 • Hun logés
 • Hun huispersoneel (voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)
 • Huisdieren (door eigen gedraging)

Verzekerden bij alleenstaand zijn:

 • De verzekeringnemer
 • Zijn/haar logés, maar alleen als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering
 • Zijn/haar huispersoneel (voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)
 • Huisdieren (door eigen gedraging)

 

Premie

Alleenstaand€ 83,05
Gezin€ 106,98              

Let op! Deze bedragen zijn exclusief poliskosten (€ 4,-) en assurantiebelasting (21%) en op basis van de AVP premiestelling van februari 2020.

U kunt uw premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand voldoen. Er geldt bij de Vereende geen premietoeslag voor termijnbetaling. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis (dit wordt bij schade ingehouden op de uitkering). Het kan voorkomen dat wij een hoger eigen risico noodzakelijk vinden als iemand bij ons komt en in het verleden veel (grote) schades heeft geclaimd.

Bijzonderheden

Er is een aantal zaken standaard uitgesloten op de AVP. Schade aan gehuurde spullen, schade door of met uw auto, schade door sport & spel en schade tijdens werken. Schade door een misdrijf of opzettelijk toegebrachte schade is vanzelfsprekend ook niet verzekerd.

Meer informatie over onze AVP?

Wilt u meer informatie over de AVP? Neem dan contact op met uw/een assurantieadviseur. U kunt de verzekeringsvoorwaarden downloaden of de verzekeringskaart bekijken voor de belangrijkste punten van dit verzekeringsproduct.

Verzekeringskaart AVP

Verzekeringskaart-button_new

 

Wat moet ik doen bij schade?

Als u aansprakelijk wordt gesteld en een beroep wilt doen op uw AVP, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het afwikkelen van de schade.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De AVP kunt u in het Portaal OnzeVereende aanvragen.  Heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.