Alarmclausule

Jan Rijkman heeft na lang aarzelen zijn droomauto gekocht, een Jaguar. Voor een goede autoverzekering wendt Rijkman zich tot zijn verzekeringsadviseur Hans Nederweert, die al jaren zijn tussenpersoon is voor al zijn zakelijke en privé-verzekeringen. Een en ander is voor Nederweert geen problem.

Na enige tijd ontvangt Nederweert van de maatschappij het bericht, dat het al aanwezige, SCM goedgekeurde alarm dient te worden uitgebreid met een hellingshoekdetector. Het is dan begin december en zowel Rijkman als Nederweert hebben het bijzonder druk. De afspraak met Rijkman blijft liggen.

Niet op tijd ingelicht

Pas in januari, wanneer Rijkman bij Nederweert langskomt, schiet het Nederweert te binnen dat hij zijn klant op de hoogte moet stellen van de aanvullende beveiligingseis. Helaas is het dan al te laat. De Jaguar is net die nacht gestolen. De daders hebben eerst ingebroken in de woning van Rijkman, de sleutels van de Jaguar gevonden en de auto meegenomen.

Alarmclausule niet nageleefd

De maatschappij doet vervolgens een beroep op het niet naleven van de alarmclausule en is niet bereid de schade aan Rijkman uit te keren. Vervolgens wordt Nederweert door Rijkman aansprakelijk gesteld.

Beroepsaansprakelijkheid?

Nederweert meldt dit schadegeval op zijn BAVAM-polis bij de Vereende. Het oordeel is dat het een beroepsfout van Nederweert betreft en de Vereende keert de schade aan Rijkman uit. De maatschappij wil bezien of toch verhaal op de verzekeringsmaatschappij mogelijk is, omdat de gestelde beveiligingseis niets heeft afgedaan aan de diefstal. De dieven hebben de auto namelijk met de sleutels opengemaakt en gestart. Zou de hellingshoekdetector al in de auto aanwezig zijn geweest, was de auto toch gestolen en had de maatschappij tot uitkering aan Rijkman moeten overgaan.

Arrest

De Vereende baseert zich in deze op een arrest van de Hoge Raad waarin wordt geoordeeld dat, wanneer er onvoldoende verband bestaat tussen het niet naleven van een clausule en de schade, het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn om een beroep op deze clausule te doen.

Van oorzakelijk verband tussen de beveiligingseis en de diefstal van de Jaguar is volgens de Vereende geen sprake. Na langdurig overleg met haar advocaat komt de maatschappij uiteindelijk tot een zelfde oordeel en betaalt zij de schade aan de Vereende terug.

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd.