Bestemmingsplan

Makelaar Blom krijgt het pand van groenteman Harms in de verkoop. Harms heeft twintig jaar groenten verkocht vanuit zijn winkel. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het tijd te stoppen en zijn winkelpand te verkopen. Makelaar Blom vindt een koper voor het pand van Harms die een broodjeszaak wil beginnen in de voormalige groentewinkel. De koop wordt gesloten en er lijkt geen wolkje aan de lucht.

In de koopovereenkomst wordt onder andere de standaardbepaling opgenomen dat het pand voldoet aan de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik; in dit geval de bedrijfsruimte.

Bestemmingsplan

Op het moment dat de koper van het pand, de heer Spanjaard, zijn verbouwingsplannen bij de gemeente kenbaar maakt, in verband met de daarvoor vereiste vergunning, krijgt hij de mededeling dat op grond van het bestemmingsplan geen winkel mag worden gevestigd in het pand. Het pand heeft de bestemming woonhuis!

Spanjaard ontbindt de koopovereenkomst. Blom neemt hier geen genoegen mee en de gang naar de rechtbank volgt. Makelaar Blom zet zich ondertussen in via zijn contacten bij de gemeente, om er voor te zorgen dat het verzoek tot bestemmingswijziging van woonbestemming naar bedrijfsruimte met voorrang kan worden behandeld.

Gevolgen en advies

Deze inspanning loont, want nog voor de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak heeft gebogen, kan de bestemming worden gewijzigd. Dit is voor Spanjaard een reden om het pand toch af te nemen, waardoor verdere schade kan worden voorkomen. De zaak wordt bij de rechtbank geroyeerd.

Toch is achteraf nog eens gesproken over de rol van de makelaar in deze zaak. De makelaar had voor de verkoop weliswaar bestaande akten opgevraagd, een uittreksel uit het kadaster verkregen, maar zich verder laten leiden door het gegeven dat het pand van Harms als winkelpand werd gebruikt. Maar als hij bij de gemeente het bestemmingsplan zou hebben opgevraagd, had hij meteen kunnen zien dat er een woonbestemming rustte op het pand. Ook al lijken de omstandigheden duidelijk en wijzen alle documenten in de richting van een bepaalde bestemming, toch is het zeker bij bedrijfsonroerend goed noodzakelijk om het bestemmingsplan op te vragen bij de gemeente. Het had makelaar Blom in ieder geval een hoop tijd en moeite gescheeld!

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×