Verzwijgingsartikel

Veritas zegt toe dat hij De Zwijger een aanvraagformulier van verzekeringsmaatschappij ‘Het Vertrouwen’ toestuurt. Uit service-overwegingen vult Veritas alvast een aantal hem bekende gegevens op het aanvraagformulier in. Verder kruist Veritas een aantal vragen aan die nog door De Zwijger moet worden beantwoord. De slotvragen kruist Veritas niet aan. Tussenpersoon Veritas stuurt het aanvraagformulier naar De Zwijger en verzoekt hem de aangekruiste vragen te beantwoorden, het aanvraagformulier te ondertekenen en terug te sturen.

De slotvragen vergeten

Na de retour van het formulier constateert Veritas dat De Zwijger de slotvragen waaronder de vraag naar eerdere schadegevallen, niet heeft ingevuld. Veritas kent De Zwijger al enige jaren. Hij heeft geen weet van eerdere schadegevallen. Daarom beantwoordt Veritas de drie slotvragen zelf met ‘nee’, zonder navraag te doen bij De Zwijger. Vervolgens zendt Veritas het formulier naar de verzekeraar.

Verzwijgingsartikel

Enige tijd later ontstaat brand bij De Zwijger. De verzekeraar stelt een onderzoek in waarbij aan het licht komt dat De Zwijger in het verleden enkele schadegevallen heeft gehad. Nu blijkt dat een slotvraag niet naar waarheid is ingevuld, beroept ‘Het Vertrouwen’ zich op het wettelijke verzwijgingsartikel.

Gevolg: de verzekeraar verklaart de verzekeringsovereenkomst nietig, vergoedt de schade niet en gaat evenmin over tot premierestitutie.

De tussenpersoon is aansprakelijk

De Zwijger is zeer verbolgen en stelt Veritas aansprakelijk, met als argument dat de tussenpersoon de slotvragen niet had mogen beantwoorden zonder overleg met De Zwijger. Door de slotvragen zelfstandig en ontkennend -en zoals achteraf blijkt onjuist- te beantwoorden heeft Veritas een situatie gecreëerd waarin de verzekeraar terecht een beroep kan doen op het verzwijgingsartikel.

Gevolgen en advies

Of Veritas aansprakelijk is jegens De Zwijger is onduidelijk. Dat hangt namelijk niet alleen af van de vraag of Veritas onjuist gehandeld heeft, maar ook of er voldoende oorzakelijk verband bestaat tussen de gemaakte fout en de ontstane schade. De vraag of De Zwijger een verzekering had kunnen verkrijgen als de slotvragen juist waren beantwoord, moet worden beantwoord.

Moraal van het verhaal: beantwoord als tussenpersoon niet zelf vragen wanneer je constateert dat het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld. Je bewijst je relatie daar zeker geen dienst mee. Hij betaalt immers premie, maar krijgt geen dekking in geval van schade. Bovendien wordt De Zwijger nu opgenomen in het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie van het Verbond van Verzekeraars. Voor hem een extra bezwaar om alsnog een verzekering te kunnen afsluiten.

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd.