Duurzaam schadeherstel

 

Stel, u krijgt waterlekkage en uw parketvloer is hierdoor beschadigd. De lekkage zelf is gelukkig snel verhopen, maar een paar planken zijn door het water onherstelbaar beschadigd. U belt natuurlijk uw assurantieadviseur (tussenpersoon). Gelukkig kan uw adviseur melden dat dit onder uw woonhuisverzekering valt. Dat is een opluchting. Maar dan? Hoe zit het met het herstel van de vloer? Helemaal vervangen is niet nodig. Maar u wilt geen kleurverschil met de rest van de vloer en de andere kamers? Alle parketteurs die u belt zitten het komende half jaar helemaal vol. Daarnaast wilt u eigenlijk dat het duurzaam hersteld wordt om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Wat is de oplossing? De nieuwe dienst bij brandproducten van de Vereende: Duurzaam schadeherstel.

Wat is Duurzaam schadeherstel?

Duurzaam schadeherstel betekent dat u ervoor kunt kiezen om schades die hersteld kunnen worden, te laten herstellen in plaats van te laten vervangen. Schades die niet meer hersteld kunnen worden, worden natuurlijk vervangen. Hiervoor maken wij gebruik van een netwerk van betrouwbare schadeherstelbedrijven. Deze bedrijven hebben allemaal het GroenGedaan certificaat en leveren kwalitatief werk op een aantoonbaar duurzame manier.

Wat zijn de voordelen voor u?

 • - Het is gemakkelijker. U hoeft geen schadeherstelbedrijf meer te zoeken dat tijd heeft en u wordt snel geholpen.
 • - Het is voordeliger. Wij betalen direct aan het schadeherstelbedrijf.
 • - Het is beter voor het milieu. Herstellen op een duurzame manier in plaats van vervangen, wanneer dat mogelijk is, is beter voor het milieu. Dat is iets wat wij uit maatschappelijk oogpunt stimuleren.

Wat als u schade heeft?

Als u schade heeft en graag gebruik wil maken van Duurzaam schadeherstel, geef dit dan direct door aan uw assurantieadviseur. Als de schade in aanmerking komt voor Duurzaam schadeherstel nemen wij zo snel mogelijk contact op met u. 

Duurzaam schadeherstel kan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De schadebehandelaar van de Vereende heeft vastgesteld dat de gemelde schade onder de dekking van de polis valt, in aanmerking komt voor Duurzaam schadeherstelherstel en het schadebedrag hoger is dan het geldend eigen risico.
 2. Het geldend eigen risico blijkt uit de verzekeringsovereenkomst (polisblad).
 3. MainPlus legt schriftelijk vast dat
  1. met de verzekerde/klant is afgesproken dat hij/zij kiest voor duurzaam schadeherstel in plaats van de financiële vergoeding minus het eigen risico conform de polisvoorwaarden van de verzekering,
  2. de verzekerde/klant akkoord is met betaling vooraf van het eigen risico en de schadehersteller dit eigen risico bij de verzekerde/klant zal innen voor de start van de herstelwerkzaamheden.
 4. MainPlus draagt er zorg voor dat de door de verzekerde/klant ondertekende akte van cessie zich in het dossier van MainPlus bevindt.
 5. Als aan de punten 1 tot en met 4 is voldaan, geldt een verlaagd eigen risico volgens onderstaande tabel:
  Product Korting Eigen Risico bij Duurzaam schadeherstel
  Inboedelverzekering - € 125
  Woonhuisverzekering - € 250
  Bedrijfsinventaris - € 250
  Gebouwen - € 500
 6. Als de schade om enige reden niet op basis van herstel in Duurzaam schadeherstel kan worden afgehandeld, dan zal dit direct aan de Vereende worden doorgegeven en zal het standaard eigen risico conform de polis en polisvoorwaarden voor de verzekerde/klant gelden.