Gezinsrechtsbijstandverzekering

Het zijn vast herkenbare situaties: U doet een aankoop via het internet en achteraf blijken er problemen te zijn met de levering. Of: U laat uw huis verbouwen en krijgt een discussie met de aannemer over schade die tijdens de verbouwing is veroorzaakt. In zulke situaties geeft het een gerust gevoel wanneer u een zaak of vraag uit handen kunt geven aan iemand die niet direct bij de zaak betrokken is.

De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door BrandMR. Doordat wij de rechtsbijstand uitbesteden, heeft u de garantie dat een geschil door een onafhankelijke partij wordt behandeld. Zij behandelen zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de Vereende. De juristen van BrandMR beheersen alle rechtsgebieden die op uw rechtsbijstandverzekering van toepassing zijn.

Waarom komt u bij de Vereende?

U kunt uw verzekering niet bij een andere verzekeraar afsluiten. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd heeft betaald, veel schades heeft geclaimd, fraude heeft gepleegd of omdat u een strafrechtelijk verleden heeft. Het kan ook zijn dat andere verzekeraars het risico dat u wilt verzekeren niet accepteren. Meestal kunt u dan bij de Vereende terecht voor een verzekering. Een verzekering kunt u aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur (tussenpersoon). Voor meer informatie, kijk hier.

Wie zijn verzekerd? 

De rechtsbijstandsverzekering kan voor een alleenstaande of een gezin worden afgesloten. In de polisvoorwaarden vindt u terug wie er in die gevallen verzekerd zijn.

Wat is verzekerd?

De gezinsrechtsbijstandverzekering biedt een complete dekking voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan geschillen die te maken hebben met uw werk/inkomen, buren, de overheid, aankopen, uw woning of zelfs echtscheiding. Standaard zijn geschillen met motorrijtuigen ook meeverzekerd op de gezinsrechtsbijstandverzekering. En het prettige is dat u niet alleen hulp krijgt bij een juridisch geschil, maar ook bij dreigende conflicten waarbij u advies wilt vragen.

Wat is niet verzekerd?

Doet u een beroep op de verzekering? Dan mag het geschil niet al bestaan hebben voor aanvang van de verzekering. Ook mag het, voor aanvang van de verzekering, niet al duidelijk zijn dat de gebeurtenis voor een geschil zou zorgen. De gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.

Voor een volledig overzicht van ‘wat wel en niet verzekerd is’ verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en clausules.

Bijzonderheden

Vrije advocatenkeuze
Er is de mogelijkheid tot vrije advocatenkeuze. ( let op: dit is mogelijk gemaximaliseerd per geschil. Wanneer dit het geval is staat dit in de polisvoorwaarden)

Wachttijd
Na het afsluiten van deze rechtsbijstandverzekering kunt u in de meeste gevallen niet direct een beroep op de verzekering doen. Er geldt vaak een wachttermijn van drie tot zes maanden nadat de verzekering is ingegaan. Hoelang deze termijn is, hangt af van het soort geschil. Tijdens de wachttijd bestaat geen recht op rechtsbijstand of juridisch advies. Een uitgebreide omschrijving van de wachttijden vindt u in de polisvoorwaarden.

Financieel belang
Er geldt een financiële drempel voordat de rechtsbijstandverzekering dekking verleent. Waar de grens ligt, hangt af van de soort rechtsbijstand. Deze grenzen vindt u terug in onze polisvoorwaarden.

Schade

Wat moet ik doen wanneer ik juridisch advies nodig heb?
BrandMR is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.
Het telefoonnummer is (088) 018 85 00.
Meld meteen dat u gebruik wilt maken van de telefonische adviesservice.
De medewerker van de adviesservice zal om uw polisgegevens vragen, houdt u deze dus alvast bij hand!

Wat moet ik doen als ik een geschil wil melden?
Neem contact op met uw assurantieadviseur of meld hier uw geschil aan.
U kunt er ook voor kiezen een geschil telefonisch te melden.
Bel hiervoor met BrandMR op (088) 018 85 00.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van BrandMR?
U kunt dan een klacht indienen bij het klachtenbureau van BrandMR.
De contactgegevens zijn:
Oude middenweg 17
2491 AC  Den Haag

E-mailadres: [email protected]

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De Gezinsrechtsbijstandverzekering kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een motorrijtuigverzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.