bezorgbromfietsverzekering

U kunt bij de Vereende terecht als u uw bezorgbrommer niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Uw vorige verzekeraar heeft uw polis bijvoorbeeld beëindigd (royement) vanwege wanbetaling of vanwege het schadeverleden. Wellicht heeft u als eigenaar een strafrechtelijk verleden, of heeft u ooit fraude gepleegd. Of het soort bedrijf is moeilijk te verzekeren bij andere verzekeraars.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

De bezorgbromfietsverzekering van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast deze verplichte dekking is het mogelijk om een ongevallen opzittendenverzekering bij te sluiten. 

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u een bezorgbromfiets niet kan verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Veel verzekeraars vinden het bezorgen van maaltijden per bromfiets een te groot risico om hier verzekeringsdekking voor te verlenen.

Verzekerde

De verzekerde op de bezorgbromfietsverzekering is de verzekeringnemer (de eigenaar van het (bezorg-)restaurant en de bestuurder van de bezorgbromfiets.

Dekking

De hoofddekking van de bezorgbromfietsverzekering is de wettelijk verplichte WA-dekking conform de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde bezorgbromfiets aan anderen. Deze verplichte dekking is uit te breiden met ongevallen opzittendenverzekering.

De ongevallen opzittendenverzekering keert een van te voren vastgesteld maximum bedrag uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden.

Uitkering bij overlijden                              Uitkering bij blijvende invaliditeit

€ 10.000,00                                                 € 50.000,00


Premie

De WA-premie voor de bezorgbromfietsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: de woonplaats/postcode van verzekeringnemer en het te kiezen WA-eigen risico. Op de bezorgbromfietsverzekering is de Bonus/Malus-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat er korting op de te betalen premie wordt opgebouwd als er een jaar geen schade wordt geclaimd. Daar staat tegenover dat er bij het claimen van schade terugval plaatsvindt van Bonus/Malustrede en de te betalen premie hoger wordt.

De premie voor de ongevallen opzittendenverzekering is afhankelijk van de te kiezen verzekerde bedragen.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de bezorgbromfietsverzekering geldt een percentage van 21% assurantiebelasting. Over de premie van de ongevallen opzittendenverzekering is geen assurantiebelasting verschuldigd.

Eigen risico

De Bezorgbromfietsverzekering kent een eigen risico voor de WA-dekking, waarbij de keuze bestaat uit: € 1.000,00, € 1.250,00 of € 1.500,00.  Hoe hoger het gekozen eigen risico, hoe lager de te betalen premie wordt.

Het van toepassing zijnde eigen risico op de bezorgbromfietsverzekering wordt vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden / Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de bezorgbromfietsverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wil doen op uw bezorgbromfietsverzekering, kan dat via uw assurantieadviseur. Hij of zij kan u verder helpen bij het indienen van de schade bij de Vereende. Wij zullen de schade dan in behandeling nemen.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De bezorgbromfietsverzekering kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een bezorgbromfietsverzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.