Korte termijnverzekering


De korte termijnverzekering van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast deze verplichte dekking is soms een volledig cascodekking bij te sluiten.

Voor wie?

Wanneer een motorrijtuig gebruik maakt van de openbare weg, is conform de WAM een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) verplicht. Een WA-verzekering dekt de schade veroorzaakt met of door het verzekerde motorrijtuig aan personen of zaken en de gevolgschade.

U kunt voor de korte termijnverzekering bij de Vereende terecht als u een motorrijtuig naar het buitenland wil exporteren, of juist een motorrijtuig uit het buitenland wil importen en voor deze (beperkte) uit- of invoerperiode een verzekering nodig heeft.

De korte termijnverzekering kan worden afgesloten voor een personenauto, een bestel- of vrachtauto, een motorfiets, een bromfiets of voor een aanhangwagen en is bedoeld om het motorrijtuig (of de aanhangwagen) binnen de (korte) geldigheidstermijn van de verzekering van locatie A naar Locatie B te rijden. Meestal gaat het om import of export van een motorrijtuig of, in het geval van een eendagskenteken, om een keuring bij de Dienst Wegverkeer (RDW) te kunnen laten doen. Het motorrijtuig wordt verzekerd aan de hand van het tijdelijke kenteken, dit kan een (buitenlands) import- of exportkenteken zijn, een Nederlands eendagskenteken, maar ook een regulier Nederlands kenteken (aanhangwagen).

Ook voor de verzekering van een transitokenteken (doorvoerkenteken) kunt u bij de Vereende terecht. Met een transitokenteken kunt u de doorvoer van een motorrijtuig regelen van een land via Nederland naar een ander land. Het motorrijtuig wordt dus niet in Nederland ingevoerd.

Verzekerde

De verzekerde op de korte termijnverzekering is de verzekeringnemer, de bestuurder en de in-/opzittenden van het verzekerde motorrijtuig.  

Dekking

De hoofddekking van de korte termijnverzekering is de wettelijk verplichte WA-dekking conform de WAM. De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door het verzekerde motorrijtuig aan anderen. Deze verplichte dekking is uit te breiden met een volledig cascodekking bij export van een Nederlands motorrijtuig naar het buitenland. Een cascodekking bij import van een motorrijtuig uit het buitenland is niet mogelijk.

De volledig cascodekking biedt in grote lijnen dekking voor schade door aanrijding, brand, storm, ruitschade, botsing en aanrijding met dieren. En daarnaast onder andere ook nog dekking voor schade veroorzaakt door een aantal van buiten komende schadegebeurtenissen zoals aangereden worden, in het water belanden, kwaadwillige beschadiging/vandalisme, maar ook dekking voor schade veroorzaakt door slijtage, constructiefouten, materiaalfouten, eigen gebrek van het motorrijtuig of een andere inwendige oorzaak.

(Schade door) diefstal, inbraak en joyriden of een poging tot een van deze gebeurtenissen is echter niet gedekt op de korte termijnverzekering.

Premie

De WA-premie voor de korte termijnverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: het ledig gewicht bij een personenauto, het ledig gewicht en het laadvermogen bij een bestel- en vrachtauto en bij een aanhangwagen, de cilinderinhoud bij een motorfiets, en het aantal dagen dat er dekking gewenst is.

De premie voor de volledig cascoverzekering bij export is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde van het te verzekeren motorrijtuig.

Omdat de verzekering voor een korte termijn is, worden er geen schadevrije jaren opgebouwd en is er geen bonus/malus van toepassing waarmee korting op de premie kan worden verkregen. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de volledig cascopremie.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de korte termijnverzekering geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Uw assurantieadviseur kan u hier meer over vertellen 

Eigen risico

Standaard geldt er voor de WA-dekking van de korte termijnverzekering geen eigen risico. Het kan voorkomen dat wij een eigen risico noodzakelijk achten, bijvoorbeeld bij een bestuurder met meerdere schades of wanneer het om een sportieve auto gaat in combinatie met een onervaren bestuurder.

Het eigen risico op de volledig cascoverzekering is minimaal € 1.000 per gebeurtenis. Dit eigen risico kan, afhankelijk van het type motorrijtuig en de hoogte van de te verzekeren cascowaarde, nog verhoogd worden.

Het van toepassing zijnde eigen risico op de korte termijnverzekering wordt vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden | Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de korte termijnverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Het verzekerd bedrag voor de volledig cascodekking (bij export van een auto uit Nederland) is de oorspronkelijke cataloguswaarde van het te verzekeren motorrijtuig. Als u BTW kan terugvorderen, wordt het verzekerd bedrag voor de cascodekking exclusief BTW verzekerd op de korte termijnverzekering.

Wilt u een korte termijnverzekering afsluiten?

Dan heeft u nodig:

  • / Een uitvoerverklaring of;
  • / Een transitokenteken of;
  • / Een ééndagskenteken of;
  • / Een ander kenteken waaruit blijkt dat u alleen een tijdelijke verzekering nodig heeft.

Heeft u dit niet? Dan beoordelen wij graag of u toch een korte termijnverzekering kan afsluiten.

Verzekeringskaart

verzekeringskaart-button kopie

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wil doen op uw korte termijnverzekering, kan dat via uw assurantieadviseur. Hij of zij kan u verder helpen bij het indienen van de schade bij de Vereende. Wij zullen de schade dan in behandeling nemen. 

Let op!

De Vereende is een verzekeringsmaatschappij die uitsluitend samenwerkt met assurantieadviseurs. U kunt dus niet direct bij de Vereende een verzekering aanvragen. Heeft u nog geen assurantieadviseur? Zoekt u dan hier naar een kantoor bij u in de buurt.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De Korte termijn verzekering kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een Korte termijn verzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.