Taxiverzekering


De taxiverzekering van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast deze verplichte verzekering is de dekking uit te breiden met een beperkt cascoverzekering of een volledig cascoverzekering, en met de aanvullende dekkingen ongevallen inzittendenverzekering (OI), schadeverzekering inzittenden (SVI) en rechtsbijstandverzekering (RB).

Voor wie?

U kunt bij de Vereende terecht als u uw taxi niet kan verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. De vorige verzekeraar heeft de polis bijvoorbeeld beëindigd (geroyeerd) vanwege een herziening van de verzekeringsportefeuille en verzekert daarom geen taxi’s meer.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Verzekerde

De verzekerde op de taxiverzekering is de verzekeringnemer (de eigenaar van de taxi), de bestuurder en de inzittenden van de taxi in geval er ook een OI of SVI is afgesloten.

Dekking

 

De hoofddekking van de taxiverzekering is de wettelijk verplichte WA-verzekering conform de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde taxi aan anderen. Deze verplichte dekking is in veel gevallen uit te breiden met een beperkt cascodekking of met een volledig cascodekking en met de aanvullende dekkingen OI, SVI en RB.

De beperkt cascoverzekering voor de taxi biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De volledig cascoverzekering voor de taxi biedt dekking voor schade veroorzaakt door alles wat ook onder de beperkt cascoverzekering is gedekt en daarbij ook nog andere gebeurtenissen, zoals botsingen en het van de weg of te water raken van de taxi. Ook schade ontstaan door eigen schuld van de verzekerde is verzekerd.

Premie

De WA-premie voor de taxiverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: het gewicht en het vermogen van de auto, het schadeverleden, daarnaast het gebruik (wordt met de taxi hoofdzakelijk in de grote steden gereden of vooral in de rest van Nederland) van de taxi. Ook is van belang of de taxi enkelbemand is of dubbelbemand.

De premie voor de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de dagwaarde van de te verzekeren taxi en van het gebruik enkel- of dubbelbemand.

De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren taxi en van het gebruik enkel- of dubbelbemand.

Als bij een vorige verzekeraar met de taxi schadevrije jaren zijn opgebouwd die wij uit Roy-data kunnen overnemen, wordt er korting op de premie verleend. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de beperkt cascopremie en volledig cascopremie.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor dit product geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

  • Het WA-eigen risico is minimaal € 500 per gebeurtenis, maar kan op grond van het schadeverloop worden verhoogd.
  • Het eigen risico op de beperkt cascoverzekering bedraagt minimaal € 500 per gebeurtenis.
  • Het eigen risico op de volledig cascoverzekering bedraagt minimaal € 1.000 per gebeurtenis.

Indien een acceptant dit nodig vindt, kan dit eigen risico nog verhoogd worden. Het eigen risico op de taxiverzekering wordt vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de taxiverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000 voor schade aan zaken en € 6.070.000 voor schade aan personen.

Het verzekerd bedrag voor de beperkt cascodekking is de dagwaarde van de te verzekeren taxi.

Het verzekerd bedrag voor de volledig cascodekking is de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren taxi.

Wat moet ik doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het afwikkelen van de schade.

Verzekering afsluiten?
Vind een adviseur in de buurt.

Een verzekering van de Vereende kunt u alleen aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur. Voer hieronder uw postcode in en vind direct verschillende adviseurs in uw buurt.

Voor de assurantieadviseur

De taxiverzekering kunt u in het Portaal OnzeVereende aanvragen. Heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.