Vrachtautoverzekering

De vrachtautoverzekering van de Vereende is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast deze verplichte dekking is, afhankelijk van het gebruik, de soort vrachtauto en de waarde ervan, een volledig cascodekking of een beperkt cascodekking bij te sluiten.

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u uw vrachtauto niet kan verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Dit kan te maken hebben met een strafrechtelijk- of schadeverleden, of met de bijzonderheid van de te vervoeren goederen met de vrachtauto, zoals bijvoorbeeld een vrachtauto van een internationaal verhuisbedrijf of voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook kan de vrachtauto zelf zo bijzonder zijn dat reguliere verzekeraars hier geen dekking voor willen verlenen.

Verzekerde

De verzekerde op de vrachtautoverzekering is de verzekeringnemer (de eigenaar van de vrachtauto) en de bestuurder en de inzittenden van de vrachtauto. Inzittenden die zich in de laadruimte van de vrachtauto bevinden, vallen niet onder de dekking van de verzekering. (Artikel 61B RVV 1990 vermeldt onder andere dat het verboden is om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig).

Dekking

De hoofddekking van de vrachtautoverzekering is de wettelijk verplichte WA-dekking conform de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde vrachtauto aan anderen. Deze verplichte dekking is in een aantal gevallen uit te breiden met een beperkt cascodekking of met een volledig cascodekking.

De beperkt cascoverzekering voor de vrachtauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De volledig cascoverzekering voor de vrachtauto biedt dekking voor schade veroorzaakt door alles wat ook onder de beperkt cascoverzekering is gedekt en daarbij ook nog andere gebeurtenissen, zoals botsingen en het van de weg of te water raken van de vrachtauto. De schade is ook verzekerd als deze door eigen schuld van de verzekerde is ontstaan.


Premie

De WA-premie voor de vrachtautoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: de toegestane maximum massa samenstel (volgens de RDW is dit het hoogste gewicht dat het trekkende en het getrokken voertuig samen mogen wegen).

Verdere premieafhankelijke factoren zijn het schadeverleden en daarnaast het gebruik (een vrachtauto van een internationaal verhuisbedrijf is een zwaarder risico dan een vrachtauto van een marktkoopman. Immers, de eerste rijdt lange, grensoverschrijdende ritten, en de ander rijdt ’s morgens vroeg naar een standplaats op een markt, staat vervolgens de hele dag stil om pas aan het einde van de dag weer naar huis te rijden).

De premie voor de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de dagwaarde van de te verzekeren vrachtauto en van het gebruik.

De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren vrachtauto en van het gebruik.

Als bij een vorige verzekeraar met de vrachtauto schadevrije jaren zijn opgebouwd die wij uit Roy-data kunnen overnemen, wordt er bonus/maluskorting op de premie verleend. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de beperkt cascopremie en volledig cascopremie.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de vrachtautoverzekering geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Afhankelijk van het gebruik van de vrachtauto kan een WA-eigen risico van toepassing zijn.

Het eigen risico op de beperkt cascoverzekering is afhankelijk van de te verzekeren dagwaarde van de vrachtauto en van de diefstalgevoeligheid van de vrachtauto en/of de te vervoeren goederen. Deze eigen risico’s worden, als wij beperkt casco dekking kunnen aanbieden, per verzekeringsaanvraag vastgelegd.

Het eigen risico op de volledig cascoverzekering is afhankelijk van het gebruik, van de te verzekeren cataloguswaarde én van de diefstalgevoeligheid van de vrachtauto en/of de te vervoeren goederen. Deze eigen risico’s worden, als wij volledig casco dekking kunnen aanbieden, per verzekeringsaanvraag vastgelegd.

De van toepassing zijnde eigen risico’s op de vrachtautoverzekering worden vermeld op het polisblad.

Bijzonderheden / Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de vrachtautoverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000 voor schade aan zaken en € 6.070.000 voor schade aan personen. Wanneer sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen, is het verzekerd bedrag € 10.000.000 bij schade veroorzaakt door de vervoerde gevaarlijke stoffen.

Het verzekerd bedrag voor de beperkt cascodekking is de dagwaarde van de te verzekeren vrachtauto.

Het verzekerd bedrag voor de volledig cascodekking is de oorspronkelijke cataloguswaarde van de te verzekeren vrachtauto. Indien de verzekeringnemer BTW kan terugvorderen, wordt het verzekerd bedrag voor de (beperkt) cascodekking exclusief BTW verzekerd op de vrachtautoverzekering.

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wil doen op uw vrachtautoverzekering, kan dat via uw assurantieadviseur. Hij of zij kan u dan verder helpen bij het indienen van de schade bij de Vereende. Wij zullen de schade dan in behandeling nemen.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv 1111AA)

/ Voor de assurantieadviseur

De Vrachtwagenverzekering kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een Vrachtwagenverzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.